RLBcA013 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K21
Předpoklady
RLBcA001 Úvod do religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 24/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy, postupy a problémy systematické vědecké výzkumné práce v religionistickém bádání. Kurz seznamuje studenty s nejdůležitějšími nástroji kvantitativního a kvalitativního výzkumu a dále se zaměřuje na problematiku vztahu zkoumajícího a zkoumaného, vztahu teorie a metody, formulace výzkumného problému a výzkumných otázek až po plánování a design výzkumného projektu vedoucího k jejich zodpovězení.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • využívat elementární nástroje formalizovaného logického myšlení
 • objasnit, co je věda jako specifická činnost zaměřená na tvorbu vědění
 • objasnit, v čem spočívá specifičnost systematického vědeckého pojmového myšlení ve srovnání s jinými způsoby teoretické artikulace problémů a řešení otázek
 • rozumět významu teorie ve vztahu k empirickému poznání
 • chápat povahu vědeckého vymezování a řešení problémů
 • objasnit základní přístupy k vytváření společenskovědního poznání (kvantitativní a kvalitativní přístupy, smíšený) a volit mezi vhodnými strategiemi s ohledem na řešené výzkumné problémy
 • objasnit vztahy mezi pojmy objektivity, hodnotové nestrannosti a situovanosti vědce
 • Osnova
  • 1. Úvodní organizační setkání
  • 2. Co je (společenská) věda a systematický výzkum?
  • 3. Výzkum v sociálních vědách: teorie, metodologie a paradigma
  • 4. Co je to vědecký problém a jak jej vhodně formulovat? Výzkumný design
  • 5. Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu
  • 6. Kvantitativní metody výzkumu: experiment a dotazník
  • 7. Kvalitativní metody výzkumu: zúčastněné pozorování, interview a text
  • 8. Kódování a analýza dat v kvalitativním výzkumu
  • 9. Historické metody výzkumu
  • 10. Seminář: Metodologie a způsoby řešení výzkumného problému
  • 11. Etika a politika sociálněvědného výzkumu
  Literatura
   povinná literatura
  • BABBIE, Earl R. The practice of social research. Fourteenth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xxiv, 566. ISBN 9781305104945. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
  • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
   doporučená literatura
  • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
  • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Translated by Stanislav Ježek. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. vi, 196. ISBN 808583460X. info
  Výukové metody
  Přednášky, skupinová diskuse
  Metody hodnocení
  Ukončení zkouškou

  Vstupní předpoklady ústní zkoušky:
 • jeden průběžný úkol (maximálně lze získat 15 bodů)
 • písemný test (maximálně lze získat 15 bodů)
 • Písemný test se zaměřuje na ověření znalosti pojmů z oblasti metodologie.

 • návrh výzkumného projektu (maximálně lze získat 30 bodů)

 • Ústní zkouška (maximálně lze získat 40 bodů) sestává z představení, obhajoby a debaty nad návrhem výzkumného projektu.


  Ukončení kolokviem

 • jeden průběžný úkol (maximálně lze získat 15 bodů)
 • písemný test (maximálně lze získat 15 bodů)
 • návrh výzkumného projektu (maximálně lze získat 30 bodů)
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Studenti religionistiky povinně ukončují zkouškou. Podrobné informace o podmínkách ukončení jsou zveřejněny ve Studijních materiálech v sekci Organizační pokyny.
  Další komentáře
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Studenti religionistiky povinně zapisují ve 2. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/RLBcA013