RLBcA023 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.41
Předpoklady
RLBcA013 Úvod do metodologie výzkumu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje praktické uvedení do základních postupů historického bádání a kritického srovnávání v religionistice. Studenti se v dílčích krocích seznámí s postupy výzkumu v historických vědách od prvního přibližného vymezení tematického okruhu a základní bibliografické rešerše přes textovou a pramennou kritiku až po ucelený návrh komparativního výzkumného projektu. Studenti, kteří předmět ukončují zkouškou, tento návrh poté realizují v seminární práci.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti schopni:
 • provést a postupně prohlubovat bibliografickou rešerši za použití různých zdrojů a nástrojů (efektivní vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích a databázích elektronických zdrojů, zpracování poznámkového aparátu relevantních příspěvků, prověření recenzí aj.);
 • rozlišit prameny a sekundární literaturu;
 • porozumět na základní úrovni problematice geneze a tradice textu;
 • užívat některé základní pojmy textové kritiky;
 • uplatnit základy pramenné kritiky při interpretaci písemných pramenů;
 • navrhnout a provést systematickou a kritickou komparaci mezi dvěma písemnými prameny či jejich úryvky.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu
  • Historický přístup v religionistice
  • Bibliografické rešerše
  • Organizace informací ve výzkumu
  • Geneze a vývoj textu, textová kritika
  • Pramenná kritika
  • Základy komparativního přístupu
  • Jak sepsat návrh komparativního projektu
  • Seminární rozprava nad projekty I
  • Seminární rozprava nad projekty II
  • Seminární rozprava nad projekty III
  • Seminární rozprava nad projekty IV
  Literatura
   doporučená literatura
  • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2015. info
  • RÜPKE, Jörg. Historische Religionswissenschaft : eine Einführung. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2007. 222 s. ISBN 9783170197961. info
  • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
  • ČEŠKA, Josef. Textová kritika ve filologické praxi. Vyd. 1. Brno: UJEP Brno, 1973. 70 s. info
  Výukové metody
  Přednášky, praktická cvičení, písemné domácí úkoly (bibliografická rešerše, vyplnění údajů o zvoleném písemném prameni, návrh výzkumného projektu, seminární práce).
  Metody hodnocení
  Hodnocená bibliografická rešerše (10 %), hodnocené cvičení k textové a pramenné kritice (15 %), hodnocený návrh výzkumného projektu (25 %), hodnocená seminární práce (40 %) a její ústní představení (10 %). V případě ukončení kolokviem je konečným písemným výstupem návrh výzkumného projektu (seminární práce se nepožaduje).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RLBcA023