RLBcB251 Gnosticismus

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) || ( RLBcA006 Křesťanství I || RLBcKA006 Křesťanství I ) && ! RLB251 Gnosticismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje jeden z důležitých nábožensko-filosofických proudů pozdně antického světa, který hluboce ovlivnil vznikající křesťanství. Zabývá se hledáním filosofických a náboženských zdrojů, ze kterých gnosticismus vycházel, a rovněž identifikací prostředí nebo komunit, ve kterých gnostické myšlenky mohly vznikat a prodělávat svůj další vývoj. Poskytuje základní typologii gnostických hnutí včetně představení jejich textů, jejichž četba je náplní seminářů. V neposlední řadě se kurz zaměřuje rovněž na otázku teoreticko-metodologického zázemí studia gnosticismu a dějinami jeho studia v průběhu 19. a 20. století, které představuje důležitý příspěvek k úvahám, na jakých základech je postavena a z jakých motivů vychází konstrukce zdánlivě "objektivních" a "vědeckých" badatelských kategorií.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student:
- znát základní faktické informace o gnosticismu
- obeznámen se základním vývojem a trendy ve studiu antického gnosticismu v průběhu 19. a 20. století
- schopen kriticky interpretovat nejznámější pramenné texty a archeologické nálezy
- schopen analyzovat teoretické a metodologické problémy studia gnosticismu a příčiny obtíží, které ovlivňují konstruování gnosticismu jako vědecké kategorie
Osnova
 • 0. Úvodní hodina; 1. Gnosticismus a jeho místo v dějinách náboženství: prameny, texty a badatelské přístupy; 2. Gnosticismus – základní myšlenky a motivy; 3. Seminář I. Četba textů (Poimandrés)4.; Gnosticismus – jeho počátky a zdroje I.; 5. Gnosticismus – jeho počátky a zdroje II.; 6. Nejvýznamnější gnostické systémy I.(Sethovská gnóze) 7. Seminář II. Četba textů (Podstata Archontů, NHC II.4); 8. Nejvýznamnější gnostické systémy II (Valentinská gnóze); 9. Seminář III. Četba textů (Filipovo Evangelium, NHC II.3); 10. Gnosticismus – jeho nositelé a pokračovatelé (manicheismus, Mandejci);11. Gnosticismus – dekonstrukce jedné vědecké kategorie; 12. Test.
Literatura
  povinná literatura
 • RUDOLPH, Kurt. Gnóze : podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Translated by Jiří Gebelt. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2010. 450 stran. ISBN 9788070219478. info
 • POKORNÝ, Petr. Píseň o perle : tajné knihy starověkých gnostiků. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 326 s. ISBN 8070212462. info
 • Rukopisy z Nag Hammádí. Edited by Wolf B. Oerter - Petr Pokorný - Matyáš Havrda - Lucie Kopecká - Pa. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2008. 356 stran. ISBN 9788070218754. info
  doporučená literatura
 • Gnosis and hermeticism from antiquity to modern times. Edited by Roelof van den Broek - W. J. Hanegraaff. Albany: State University of New York Press, 1998. x, 402. ISBN 0791436128. info
 • PEARSON, Birger Albert. Ancient gnosticism : traditions and literature. Minneapolis: Fortress, 2007. xiii, 362. ISBN 9780800632588. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek, seminářů a seminárních diskuzí. Součástí domácí přípravy je četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Úspěšné absolvování písemného testu (podmínkou je získat alespoň 60 ze 100 možných bodů), který představuje vstupní podmínku ústního kolokvia. Test ověřuje faktografické znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury a pramenů (50%)
(b) Úspěšné absolvování ústního kolokvia, které ověřuje pochopení faktografie v širších historických souvislostech (50%).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcB251