RLMgA004 Power, Authority, Tradition

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 J22
Předpoklady
RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky || NOW ( RLMgA001 Úvod do mgr. religionistiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Enrollment of students from other programmes than M.A. Study of Religions possible only with the agreement of the teachers.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz mapuje různé aspekty autority, moci a tradice v náboženství na různých úrovních analýzy od biologické a behaviorální k sociální a kulturní. Akcentuje různé teoretické rámce a metodologie. V rozličných náboženských tradicích a kulturách prozkoumává témata jako identita a jinakost, konflikt, norma a odchylka, tradice a inovace, hierarchie a dominance, jednotlivec a skupina. Přednášky se na tato témata zaměřují na základě jednotlivých případových studií konkrétního materiálu z různých oblastí, období a prostředí. Studující pracují na podobné písemné případové studii z tematického okruhu kurzu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • uchopit, podrobně prozkoumat a diskutovat komplexní témata související s autoritou, mocí a tradicí, na něž se kurz zaměřuje;
 • vyhodnotit teoretický rámec a metody užité na analyzovaných případech;
 • formulovat návrh výzkumného projektu zaměřující se na témata moci, autority a tradice ve spojitosti s vlastní výzkumnou oblastí;
 • prezentovat a obhájit seminární práci dodržující požadavky na akademický text.
 • Osnova
  • Přístupy k moci, autoritě a tradici (Jakub Cigán)
  • Signalizování moci v rituálu (Eva Kundtová Klocová)
  • Moc tradice, tradice moci: Náboženství a gender ve středověké Mongolské říši (Jana Valtrová)
  • Hereze a autorita v křesťanství: Jinakost pociťovaná a jinakost produkovaná (David Zbíral)
  • Mezi normou a autenticitou: Individuální autobiografická paměť, vzpomínání a sociální dynamika stávání se členem (Jakub Cigán)
  • Technologická proměna konfigurace moci a autority: Případ knihtisku (Milan Fujda)
  • Vizuální studium v religionistice I: Mandala a dějiny (Luboš Bělka)
  • Vizuální studium v religionistice II: Jak využívat vizuální a písemné prameny (Luboš Bělka)
  • Náboženské uctívání lidí: Římský císařský kult (Aleš Chalupa)
  • Instituční zarámování a prostor k jednání v životě, paměti a záznamu: Valdes z Lyonu, František z Assisi, Armanno z Ferrary (David Zbíral)
  • Omezování sexuálního chování jako kulturní řešení biologického problému (Radek Kundt)
  • Tradice v proměnách: Náboženská změna a adaptace křesťanských misionářů v asijských kulturách (Jana Valtrová)
  Literatura
   povinná literatura
  • VIKE, Halvard, 2011. Cultural Models, Power, and Hegemony. In: A Companion to Cognitive Anthropology. Chichester: Wiley-Blackwell. p. 376–392. ISBN 978-1-4051-8778-7.
  • Další četba dle individuálního projektu. / Further reading depending on the individual project.
  Výukové metody
  Přednášky s diskusí, diskuse nad tématy seminárních prací, návrh výzkumného projektu s písemnou zpětnou vazbou vyučujících, seminární práce.
  Metody hodnocení
  Návrh výzkumného projektu na předem prodiskutované téma z tematického okruhu kurzu (50 bodů = 33 %). Realizace návrhu v seminární práci, odevzdávané ve zkouškovém období (80 bodů = 53 %). Ústní prezentace a obhajoba seminární práce ve zkouškovém období (20 bodů = 14 %). Účast na hodinách (bonusové body, které se započítávají do celkového hodnocení).
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/RLMgA004