RLMgB509 Angažovaná religionistika: Tutorství

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLB509 Angaž. religionistika: Tutor
Účast v kurzu vyžaduje vlastní motivaci působit zejména v internetových diskusích a na sociálních médiích v zájmu zmírňování xenofobie a zjednodušujících tvrzení týkajících se odlišných kulturních a náboženských tradic. Předpokládá také jistou míru odolnosti vůči argumentaci ad hominem, generalizacím, urážkám a výhrůžkám, typicky v internetových diskusích a na sociálních médiích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz reaguje na nárůst projevů nesnášenlivosti k odlišným kulturním a náboženským tradicím a zároveň i k jejich věcnému studiu. Tutoři v duchu hodnot humanitní fakulty pomáhají studentům paralelního kurzu vyvíjet v prostředí online činnost směřující ke zmírňování projevů nesnášenlivosti a neznalosti a podporovat věcnost a racionálnost diskuse. Spolu se studenty se účastní psaní blogu, přispívání na Facebooku či v jiném sociálním médiu, diskutováním pod články na internetových denících apod. Konkrétní formu působení navrhují v součinnosti se studentem.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • pomoci s volbou vhodné činnosti a média;
 • vysvětlit legitimitu angažování v diskusích na téma „cizích“ kultur a náboženství;
 • vyhodnocovat průběžné zprávy studentů o činnosti a zprávu závěrečnou;
 • motivovat studenty k práci a poskytovat jim rady a pomoc;
 • navrhnout a vyhodnocovat činnost v konkrétním prostředí online;
 • v emotivně vedených diskusích komunikovat trpělivě a věcně;
 • spolupracovat v menší skupině na společném projektu a učit se od dalších účastníků projektu.
 • Osnova
  • Úvodní hodina: cíle a průběh kurzu.
  • Prostředí sociálních médií a diskusí online.
  • Tematika uprchlíků a islámu v současných sociálních médiích a diskusích online.
  • Způsob přispívání. Osobní bezpečnost, bezpečnost hesel.
  • Diskuse o návrhu projektu angažování v internetových diskusích a sociálních médiích.
  • Prezentace projektu.
  • Zahájení činnosti.
  • Reflexivní setkání I.
  • Reflexivní setkání II.
  • Reflexivní setkání III.
  • Závěrečná zpráva studenta a tutora.
  Literatura
   doporučená literatura
  • Literatura závisí na individuálních projektech. / Literature depends on individual projects.
  Výukové metody
  Seminární diskuse, studentské prezentace, komunikace mezi studentem a tutorem, práce online pod vedením tutora, vedení záznamů o aktivitě.
  Metody hodnocení
  Hodnocení působení ve vybraném médiu online na základě písemné zprávy studenta a tutora a její prezentace na kolokviu (asi 80 %). Hodnocení účasti v diskusích na hodinách a v diskusním fóru předmětu (asi 20 %). Povinná účast na hodinách.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.