ROM0B104 Rumunština II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Viktorie Leontina Hlavaiová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 G02
Předpoklady
ROM0B004 Rumunština I || ROM0B005 Modlavština I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do mluvnice a slovní zásoby rumunštiny. Osvojení základů a rozšíření znalostí rumunského jazyka v oblasti morfologické, syntaktické a lexikální, v mluveném i psaném projevu, s použitím nejmodernějších metod výuky. Prohloubení praktických znalostí posluchačů tak, aby během 2 semestrů dosáhli základního stupně znalosti, tzn. aby byli schopni komunikovat v obecné rovině a byli schopni číst jednoduché texty a pracovat s nimi. V jednotlivých seminářích bude proto hlavní důraz položen na praktické procvičování jazykových jevů v takové míře, aby došlo k jejich zafixování a posléze k úplnému zautomatizování. Jazykové kurzy budou v prvním semestru výuky zakončeny písemným zápočtem. Základy mluvnice a slovní zásoby rumunštiny.
Osnova
 • Přivlastňovací člen al, a, ai, ale.
 • Osobní zájmena. Četba textu.
 • Předložky, výrazy množství. Diktát.
 • Rumunská příjmení. Četba textu.
 • Čtvrtý pád osobních zájmen.
 • Zájmena a příslovce. Diktát.
 • Procvičování mluvnice, čtení, psaní.
Literatura
 • Zadá vyučující.
 • FELIX, Jiří. Česko-rumunská konverzace [Felix, 1987] [2-8460]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
 • FELIX, Jiří. Rumunština pro samouky [2-6196]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. info
 • FELIX, Jiří, Antonín KŘEČAN a Jaroslav BLÁHA. Rumunsko český a česko rumunský kapesní slovník [SPN, 1971] : Dicţionar de buzunar romîn-ceh, ceh-romîn. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 700 s. info
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test a ustni pohovor
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět se koná, je-li do něj zapsáno alespoň 12 posluchačů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ROM0B104