ROM1A003 Akademické psaní pro romanisty

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
doc. Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Liudmyla Shuppe, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentovi k získání a osvojení si nezbytných dovedností a odborných nástrojů ke zpracování akademických prací, zejména pak diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen vymezit hypotézu a navrhnout osnovu akademické práce. Dále bude znát informační zdroje vhodné pro svůj obor (včetně elektronických), a bude schopen z nich kriticky vybírat ty podstatné pro svou práci. Po absolvování předmětu bude student schopen napsat akademické práce vhodným stylem a s logickou argumentací.
Osnova
 • 1. O akademické práci. 2. Vymezení tématu, definice hypotézy, osnovy. 3. Informační zdroje a práce s elektronickými zdroji. 4. Základy akademického psaní. 5. Specifika akademického psaní v daném jazyce.
Literatura
  doporučená literatura
 • MLA Handbook. Eighth edition. New York: The Modern Language Association of America, 2016. xiv, 146. ISBN 9781603292627. info
 • CIGNETTI, Luca a Simone FORNARA. Il piacere di scrivere : guida all'italiano del terzo millennio. Edited by Luca Serianni. Ia edizione. Roma: Carocci editore, 2014. 331 stran. ISBN 9788843073559. info
 • ITALIA, Paola. Scrivere all'Università : manuale pratico con esercizi e antologia di testi. Edited by Debora Bennati - Milena Giuffrida. Seconda edizione. Firenze: Le Monnier università, 2014. xii, 242. ISBN 9788800745024. info
 • REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa a Daniel M. SÁEZ RIVERA. El Español académico : guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros, 2013. 186 stran. ISBN 9788476358696. info
 • BRATKOVÁ, Eva. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze 2.0. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008. 60 s. URL info
 • DE GARCÍA, Susan Paun. Manual de investigación literaria : cómo preparar infomes, trabajos de investigación, tesis y tesinas. Madrid: Castalia, 2004. 197 s. ISBN 8497400933. info
 • NOVÁKOVÁ, Hana. Navštívili jsme na webu: Citování dokumentů. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 9, č. 3, s. 18-20. ISSN 1212-0901. URL info
 • ECO, Umberto. Comó se hace una tesi : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 1995. 267 s. ISBN 8474324513. info
 • CURRÁS, Emilia. Documentación y metodología de la investigacion cientifica : cauderno de trabajo. Madrid: Paraninfo, 1985. 362 s. ISBN 8428313857. info
Výukové metody
Výklad, cvičení, seminární práce.
Metody hodnocení
Seminární práce. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.