ROM1BIJ04 Italština IV (pro neitalštináře)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROM1BIJ03 Italština III || ROMIJIB2XP Italština III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení italské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo pohovořit na téma z italských reálií
Výstupy z učení
Student získá úroveň B1 podle Evropského referenčního rámce.
Osnova
  • - zvratná slovesa (také v složených časech) - neosobní vazba - zájmena se 3. pádem, kominace zájmen se 3. a 4. pádem - nepřízvučná zájmena ve složených časech - rozkazovací způsob - podmíňovací způsob jednoduchý a složený Témata (komunikace a slovní zásoba) - nákupy, obchody - vyjádření preferencí a názorů - italská móda - dávání rad a rozkazů - italská televize a tisk - hudba, koncerty
Literatura
    povinná literatura
  • MARIN, T a S MAGNELLI. Progetto italiano nuovo 1: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Libro dello studente. Roma: Edilingua, 2009. info
    doporučená literatura
  • MARIN, T a S MAGNELLI. Progetto italiano nuovo 1: Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Quaderno degli esercizi. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. ISBN 978-960-6632-25-9. info
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení Seminar and additional excercises
Metody hodnocení
Typ výuky a zkoušky: Zkouška – písemná a ústní část. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.