RSb025 Marketing cestovního ruchu

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání potřebných znalostí a dovedností z oblasti marketingu cestovního ruchu. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s dílčími problémy této vědní disciplíny, multioborovými souvislostmi cestovního ruchu a také se základy marketingu. Výklad se kromě výše uvedeného zaměří především na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, marketingovou strategii, marketingové cíle, marketingový mix či segmentaci trhu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oblasti cestovního ruchu,
- zpracovávat marketingové analýzy, strategie apod.
Osnova
 • - Cestovní ruch, jeho typologie, geografie a historický vývoj
 • - Ekonomický význam a politika cestovního ruchu
 • - Management cestovního ruchu
 • - Marketing cestovního ruchu
 • - Marketingová analýza
 • - Marketingová strategie
 • - Segmentace trhu
 • - Marketingový mix
 • - Marketing destinace (Česká republika, Rusko, Polsko)
Literatura
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing : destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 173 s. ISBN 8086119564. info
 • PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. [Praha]: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. 448 s. info
 • MALÁ, Vlasta. Základy cestovního ruchu. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 97 s. ISBN 8024504391. info
 • MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Translated by Dana Slámová. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava, prezentace a skupinový projekt.
Metody hodnocení
80% docházka
Požadavky ke zkoušce: projekt (40 %), průběžný test znalostí (20 %) a závěrečný písemný test (40 %)
Hodnocení: A: 100–93; B: 92–85; C: 84–77; D: 76–69; E: 68–60; F: 59–0
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.