EN

FF:SHK13 Poslechový seminář III. - Informace o předmětu

SHK13 Poslechový seminář III.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
8 hodin konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Terezie Najdekrová (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (cvičící)
Mgr. Hana Studeničová (cvičící)
Garance
Mgr. Michaela Ratolístková
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: - identifikovat formu, styl dané hudební ukázky - diskutovat problém interpretace dané hudební ukázky
Osnova
  • Rané baroko a baroko: instrumentální hudba, vokálně-instrumentální formy, opera, české hudební baroko, francouzská hudba
Literatura
  • nahrávky CD
Výukové metody
Předmět nemá rozvrh! Je vyučován v rámci online kurzu. Distanční poslech s využitím E-learningu a informačních zdrojů: https://elf.phil.muni.cz (Kurz SHK13 Poslechový seminář III.)
Metody hodnocení
písemný test, 100% celkového hodnocení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: (V rámci Elfového online kurzu).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/SHK13