SJIA022 Jazykový seminář V

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G25
Předpoklady
SJIA011 Jazykový seminář III && SJIA017 Jazykový seminář IV
Jazykový seminář III, IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na procvičování vybraných gramatických jevů a syntaktických struktur. Některé z nich se analyzují z hlediska kontrastivní lingvistiky. Dále se probírají tématické okruhy k upevnění a rozšíření slovní zásoby.
Osnova
  • V oblasti gramatiky jde o upevńování a procvičování vybraných gramatických celků (souslednost časová v indikativu a subjuntivu, užití determinantů, předložky por/para, vyjádření pravděpodobnosti) které je spojeno s nácvikem písemného projevu. Pozornost je rovněž zaměřena na procvičování písemného projevu. Cílem kurzu je zvýšit úroveň studentů ve čtyřech základních oblastech jazykové kompetence: porozumění psanému a mluvenému projevu, písemné a ústní vyjadřování, přičemž v popředí bude stát orální stránka. Velká pozornost bude v kurzu věnována také kultuře a civilizaci Špa-nělska, zejména jako podkladu pro adekvátní reagování studentů v každodenních situacích. Pokud jde o konkrétní metody, budou upřednostňovány konverzace a práce s různými texty, jejich resumé, vlastní projevy, překlady z češtiny do španělštiny atd. Tento kurz bude případně doplňován pravidelným promítáním španělských filmů.
Literatura
  • R.Seco: Manual de gramática espaňola, Madrid, Aguilar 1975
  • J.Roca Pons: Introducción a la gramática, Barcelona, Ed.Teide 1980
  • Andrés Bello: Gramática de la lengua castellana, Madrid, EDAF 1978
  • Alcina Franch, J.M.Blecua: Gramática espaňola, Barcelona, Ed.Ariel 1975
  • M.Seco: Gramática esencial del espaňol, Madrid, Aguilar, 1977
  • Esbozo de una nueva gramática de la lengua espaňola, Espasa 1973
  • ALCHAZIDU, Athena. Practicando el léxico español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 250 s. ISBN 8021016493. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:SJIA022!
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení. V gramatické části se procvičují vybrané gramatické jevy. Lexikální část je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a cvičení čtyř řečových dovedností. Porozumění čtenému a slyšenému textu se procvičuje prostřednictvím e-learningu.
Metody hodnocení
Zápočet - písemný test. Účast v semináři je povinná.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SJIA022