SJUPP01J Pedagogická praxe ŠJ I - jednooborová

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Formanová (pomocník)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ2A031 Didaktika španělštiny 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: aby studenti začali utvářet svá sebepojetí učitele, dokázali reflektovat praxi a rozvinuli základní didaktické dovednosti. Dále si předmět klade za cíl: - umožnit studentům hospitovat ve výuce svého provázejícího učitele v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí - poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové - poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem - absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen - účelně využívat poznatky z hospitací na SŠ - reflektovat sledovanou výuku - připravit vlastní výukovou jednotku a v odpovídající kvalitě ji odučit individuálně či v tandemu s provázejícím učitelem - náležité sebereflexe
Osnova
  • Praxe probíhá na vybrané střední škole. Podrobné informace k jejímu rozsahu a průběhu jsou uvedeny na webových stránkách FFMU https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe
Výukové metody
náslechy, reflexe s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem, výuka v tandemu
Metody hodnocení
Reflektivní deník Sebehodnotící dokument Portfolio
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/SJUPP01J