SLOLP09 Grantový projekt

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podání kvalitně zpracované žádosti o grant vhodný pro studenty doktorského studia. Výběr typu grantového projektu je vhodné nejdříve konzultovat se školitelem. Doporučuje se přihlásit se na vhodný kurz psaní projektů (doktorandům na MU jsou takové kurzy pravidelně nabízeny).
Výstupy z učení
Student se naučí navrhovat, zpracovávat a vhodně strukturovat grantovou žádost.
Osnova
  • Výběr vhodného grantového programu.
  • Včasné podání žádosti o grant.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem.
Výukové metody
Samostatná práce a konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za podanou grantovou žádost.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.