SUS_151b Osobnosti českého a světového designu II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dagmar Koudelková (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu budou studenti v první části seznámeni s nejmladší generací tvůrců reprezentujících kategorii tzv. produktového designu a navrhujících nábytek a užitkové předměty ze skla, keramiky, porcelánu, textilu, s osobnostmi grafického designu, s návrháři oděvu a šperku a s designéry pohybujícími se v oblasti průmyslového designu. V druhé části budou představeny nejvýraznější zahraniční osobnosti, které od 90. let udávají trendy bytové kultury a formují životní styl současnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientovat se v problematice současného českého designu
- orientovat se v otázkách současných trendů ve vývoji designu
- znát a popsat nejdůležitější osobnosti českého designu v oblasti tzv. produktového designu, zejména nejmladší generaci tvůrců po roce 2000
- chápat význam předních zahraničních osobností pro vývoj designu od 80. let po současnost
Osnova
 • 1. Čeští designéři po roce 2000
 • - produktový design: Jerry Koza, Lucie Koldová, Jan Čapek, Hippos design
 • - oděvní design: Liběna Rochová, Denisa Nová
 • - šperk: Eva Eisler, Jiří Belda, Markéta Richterová
 • - grafický design: Aleš Najbrt, Petr Babák, Robert V. Novák, Štěpán Malovec, Adam Macháček
 • 2. Osobnosti světového designu (Ron Arad, Philippe Starck, Patrizia Urquiola)
 • 3. beseda s designérem
 • 4. návštěva výstavy
Literatura
  doporučená literatura
 • KNOBLOCH, Iva a Radim VONDRÁČEK (eds.). Design v českých zemích 1900–2000. Praha: Academia 2016.
 • BRUTHANSOVÁ, Tereza. Český design 01. Praha: Prostor, 2007
 • PELCL, Jiří. Český design 1995 - 2000. Praha: Prostor, 2001
 • LAMAROVÁ, Milena. Signum design. Český design 1980 - 1999. Praha: UPM, 1999
 • KOUDELKOVÁ, Dagmar. Atika 1987 - 1992 / Emoce a forma. Olomouc: ERA : Muzeum umění Olomouc, 2007. 173 s. ERA extra. ISBN 978-80-7366-087-1. info
Výukové metody
Přednášky, exkurze, beseda s designérem
Metody hodnocení
K zakončení předmětu je třeba odevzdat esej dle pokynů v rozsahu minimálně 5400 znaků včetně mezer na volně zvolené téma (vložit do odevzdávárny v ISu do 30. 6. 2020).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_151b