SUS_55 Kapitoly z dějin estetiky

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N51
Předpoklady
SUS_56 Úvod do estetiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 48/100, pouze zareg.: 1/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/100
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat stručný přehled dějin moderní estetiky skrze nejvýznamnější přínosy do estetické problematiky od poloviny 18. století až po současnost. Na pozadí rozboru díla hlavních osobností bude sledována spřízněnost estetiky s vývojovými hnutími uměleckými, bude probíhat konfrontace dějin estetiky s "živým" uměním a jeho jednotlivými disciplínami. Bude věnována pozornost tomu, jak se estetika, jakožto filozofická disciplína o vnímání, aktuálně dle potřeby stávala filozofií či sociologií umění, přinášeje nové metodologické strategie pro smysluplnou interpretaci uměleckých děl. Student absolvováním kurzu získává schopnost spojit dílčí znalosti z konkrétních uměnovědných disciplín (zejména hudby a výtvarných umění) s aktuálními estetickými teoriemi a reflexemi, a to od zrodu modernismu až po poststrukturalistické přístupy k umění.
Výstupy z učení
Student bude prostřednictvím portrétů významných evropských a amerických filozofů obeznámen s nejvýznamnějšími příspěvky do dějin moderní estetiky.
Osnova
 • 1. Baumgarten a zformování estetiky jako moderní vědy o smyslovém vnímání; 2. Winckelmannův ideál krásy a Lessingova teorie plodných momentů; 3. Kantův podíl na zrodu formalismu a Herderův pokus o semiotiku umění; 4. Hegelova, Schopenhauerova a Nietzscheho filozofie umění; 5. Významová umělecká forma (Clive Bell, Susanne K. Langerová); 6. Claude Lévi-Strauss a strukturální analýza uměleckého díla; 7. Jan Mukařovský a estetická funkce; 8. Ecův přínos do dějin estetického myšlení; 9. Arthur C. Danto a svět umění; 10. Estetika a anestetika; 11. Antiesencialismus v estetice;
Literatura
 • GILBERT, Katharine Everett a Helmut KUHN. Dějiny estetiky [Gilbert, 1965] : A history of esthetics (Orig.). Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 502 s. info
 • MORPURGO-TAGLIABUE, Guido. Současná estetika : L'Esthétique contemporaine (Orig.). Translated by Zdena Plošková - Miloš Jůzl, Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 552 s. info
 • Zuska, Vlastimil (ed). Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. století. Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinu. Praha 2003
 • BARTHES, Roland. Rozkoš z textu. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2008. 96 s. ISBN 9788086138909. info
 • DANTO, Arthur C. Zneužitie krásy : estetika a pojem umenia. Translated by Jozef Cseres. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 208 s. ISBN 9788081010255. info
 • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • SCHNEIDER, Norbert. Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2002. 341 s. ISBN 80-7149-482-8. info
 • LYOTARD, Jean François. Návrat a jiné eseje. Edited by Přemysl Maydl, Translated by Miroslav Petříček - Ladislav Šerý. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 231 s. ISBN 80-239-0372-1. info
 • DELEUZE, Gilles a Felix GUATTARI. Co je filosofie? Translated by Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2001. 191 s. ISBN 80-7298-030-0. info
 • LYOTARD, Jean François. Putování a jiné eseje : Causeries sur le temps (Orig.) : Loi, forme événemennt a L'inhumain (Orig.) : Pérégrinations (Orig.). Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 2001. 149 s. info
 • WELSCH, Wolfgang. Estetické myslenie. Bratislava: Archa, 1993. 168 s. ISBN 80-7115-063-0. info
 • LÉVI-STRAUSS, Claude. Mýtus a význam. Translated by Pavel Vilikovský. Bratislava: Archa, 1993. 56 s. ISBN 80-7115-052-5. info
 • LESSING, Gotthold Ephraim. Hamburská dramaturgie ; Láokoón ; Stati : Láokoón (Přít.) : Stati (Přít.). Praha: Odeon, 1980. info
 • LESSING, Gotthold Ephraim. Hamburská dramaturgie ; Láokoón ; Stati : Láokoón (Přít.) : Stati (Přít.). Praha: Odeon, 1980. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti : Kritik der Urtheilskraft (Orig.). Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Květoslav Chvatík. Vyd. 2. Praha: Odeon, 1971. 482 s. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_55