TCZJ44 Konverzace V

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mirka Tylová (přednášející)
Garance
Bc. Mirka Tylová
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
TCZJ35 Konverzace IV
Doporučuje se současný zápis následujících předmětů: TCZJ41 Jazyková cvičení V, TCZJ43 Cvičení v českém znakovém jazyce V. Prerekvizita: TCZJ35 Konverzace IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konverzace v českém znakovém jazyce bude vedena jak mezi studenty a lektorem (rodilý mluvčí), tak mezi studenty vzájemně. Výuka bude strukturována po tématech tak, aby student využil slovní zásobu a gramatické jevy osvojené v souvisejících povinných předmětech (Jazyková cvičení V, Český znakový jazyk V). Důraz bude kladen také na zpětnou vazbu (interakci), tj. na porozumění každodenním výrazům v přímé komunikaci, pochopení otázky a pokynů.
Výstupy z učení
Student se dokáže jako aktivní účastník zapojit do delších rozhovorů týkajících se většiny všeobecných témat. Dokáže udržet kontakt s rodilými uživateli znakového jazyka. Dokáže vyjádřit různou míru emocí a zdůraznit, v čem jsou pro něj události a zážitky z osobního hlediska důležité.
Osnova
 • Témata: Sport; Kultura a umění; Náboženství; Masmédia; Organizace neslyšící a pro neslyšící; Neslyšící osobnosti; Známé vtipy a humor neslyšící; Národní jídla a jejich recepty.
Literatura
  doporučená literatura
 • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
 • DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka. Kultura Neslyšících a její zprostředkování žákům se sluchovým postižením na základní škole [online]. [cit. 2018-11-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zj5j3/Ukazka_vytvoreneho_ucebniho_materialu_-_Kultura_Neslysicich_a_jeji_zprostre
 • Exponát roku 1827. [DVD]. Brno: Awi Film, 2008.
 • Awi příběhy. [DVD]. Brno: Awi Film, 2008.
 • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
 • Významné osobnosti ve světě neslyšících: Diář pro školní rok 2009/2010. [CD]. Praha: Jazykové centrum Ulita, 2009.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
 • Tiché rozhovory II : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová. Praha: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015, 143 stran. ISBN 9788086792354. info
 • Tiché rozhovory : nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením. Edited by Lucie Křesťanová - Jitka Motejzíková. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2012, 181 stran. ISBN 9788086792262. info
 • PTÁČEK, Alan. Humor neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153062. info
 • NOVÁKOVÁ, Radka. Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 1 DVD-vide. ISBN 9788087153086. info
 • KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina - kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 61 s. ISBN 9788087153949. info
Výukové metody
Cvičení vedená v českém znakovém jazyce; práce s lektorem v hodině; rozbor příkladů; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem.
Metody hodnocení
docházka, aktivita, práce v hodině
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.