TIM_BM_004 TIM_Mistrovské lekce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Soňa Borodáčová (přednášející)
Mgr. Martin Koláček (pomocník)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Soňa Borodáčová
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19:00–21:40 VP
Předpoklady
Schopnost porozumět přednášce v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit posluchačům různé oblasti umělecké a kreativní praxe, v nichž mohou uplatnit znalosti získané studiem oboru teorie interaktivních médií. Důraz je kladen na propojení akademické sféry s odborníky z praxe. Na konci kurzu budou studenti zorientovaní ve vybraných oblastech umělecké a kreativní praxe vztahujících se k oboru studia.
Výstupy z učení
- zorientovat se v současné lokální umělecké a kulturní scéně mediálního umění
- analyzovat interpretovaná umělecká díla
- aplikovat teoretické dovednosti na praktické ukázky z oboru
- popsat a porovnat jevy v současném českém a zahraničním mediálním umění
- využít získané praktické dovednosti při aplikaci na teorie interaktivních médií
Osnova
  • - kurátorované projekce současného českého a slovenského videoartu
  • - filozofie nových médií
  • - prezentace aktuálních galerijních koncepcí
  • - účast na galerijním doprovodném programu (Moravská galerie v Brně, FAIT gallery, Dům umění města Brna)
Literatura
  • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952.
  • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568.
  • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793.
Výukové metody
- odborné přednášky
- kurátorované projekce s odborným výkladem
- diskuze
- komentované prohlídky výstav
Metody hodnocení
- Studenti mají na výběr ze TŘÍ forem ukončení: esej / rešerše / rozhovor.
- Studenti mají povinnost zúčastnit se 60 % přednášek.
- K úspěšnému zvládnutí kurzu je potřeba splnit povinnou účast a formální i obsahové požadavky závěrečné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.