TIM_MK_005 Sociální teorie nových médií

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 80 hodin výuky/semestr. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 10:00–11:40 N21, Čt 26. 3. 10:00–11:40 N21, Čt 23. 4. 10:00–11:40 N21, Čt 14. 5. 10:00–11:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit přehled současné společenskovědní reflexe tzv. nových médií a zmapovat klíčová témata, jež jsou v této souvislosti výzkumně a teoreticky řešena. Kurz představuje nové technologie jako sociální (sociálně konstruovaný) fenomén, definuje pozici sociálního konstruktivismu a kritického přístupu k technologiím (s důrazem na témata diskurzivity a ideologie), zasazuje studia nových médií do kontextu mediálních studií a společenských věd jako takových a dále se v souvislosti s novými médii zabývá tématy každodennosti, mediálních publik, prostoru a místa, moci a politiky, komunity a veřejnosti, sociálních a technologických změn, komunikačním aktivismem, informační společností atd.
Výstupy z učení
- Schopnost zorientovat v aktuální odborné rozpravě a v aktuálním výzkumu nových médií;
- schopnost formulovat na základě rešerše odborné literatury odborný problém;
- určit a popsat základní trendy v sociálních a kulturních změnách spojených s nástupem nových médií.
Osnova
 • - Úvodní přednáška: vymezení cílů a obsahu předmětu
 • - Studia nových médií: nová média pohledem sociálních věd
 • - Výzkum nových médií a jejich uživatelů
 • - Nová média a kritika novosti
 • - Nová média a transformace každodennosti
 • - Nová média a mediální publika: participace na textualitě a transformace vztahu publik a vysílatelů
 • - Nová média, komunity a online sociální sítě
 • - Nová média a proměna recepce informací: fragmentace a polarizace mediální sféry
 • - Nová média, politika, politický aktivismus a veřejnost
 • - Nová média a strukturální proměna společnosti: Informační společnost a digital divide
Literatura
 • BAKARDJIEVA, Maria. Internet society : the Internet in everyday life. London: SAGE, 2005. xi, 220. ISBN 0761943390.
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 199 s. ISBN 9788021065284.
 • CERTEAU, Michel de a MAYOL, Pierre. The practice of everyday life. Edited by Luce Giard. New rev. and augm. ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. xlv, 292. ISBN 9780816628773.
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015. 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1.
 • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. xi, 308. ISBN 9780814742952.
 • GIDDENS, Anthony. The constitution of society : outline of the theory of structuration. 1st ed. Berkeley: University of California Press, 1984. xxxvii, 40. ISBN 9780520057289.
 • CARPENTIER, Nico. (ed.) Media and participational site of ideological-democratic struggle. Chicago: Intellect, 2011. 405 p. ISBN 9781841505244.
Výukové metody
Přednášky, diskuze v rámci přenášky, samostatná četba zadané literatury, příprava rešerší zadané povinné literatury.
Metody hodnocení
Vypracování rešerší povinné literatury, vypracování teoretické stati, závěrečné kolokvium spojené s hodnocením teoretických statí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.