TIM_M_001 Od elektronické hudby k live coding performance I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 2/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledový kurz slouží k získání orientace v historii, pojmovém aparátu a estetických přístupech k hudbě produkované a recipované v rámci interakce člověk-stroj. Studenti budou seznámeni s klíčovými problémy a texty tohoto výseku hudební historie.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat, zařadit a interpretovat různé formy technologicky produkované hudby 20. pol. 20. stol. s přesahem do současnosti.
Osnova
 • - EAH – definice, kategorizace, typologie
 • - Feruccio Busoni a italský futurismus
 • - Konkrétní hudba
 • - Francouzská EAH – E. Varèse, I. Xenakis, P. Boulez
 • - Německá EAH - K. Stockhausen
 • - EAH v USA - Počítačová hudba
 • - EAH v Československu
 • - Nonartificiální EAH
 • - Interaktivní performance
 • - Improvizace, hardware hacking
Literatura
  povinná literatura
 • SCHAEFFER, Pierre. Konkrétní hudba. Přeložil František Tvrdý. Praha: Editio Supraphon, 1971.
 • FLAŠAR, Martin. Poeme électronique. 1958. Le Corbusier - E. Varese - I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 162 s. Spisy FF MU v Brně ; č. 409. ISBN 978-80-210-5945-0.
 • DOHNALOVÁ, Lenka. Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v ČR. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 234 s. +. ISBN 80-7290-047-1.
 • HOLMES, Thom. Electronic and experimental music : technology, music, and culture. 3rd ed. New York: Routledge, 2008. xviii, 462. ISBN 9780415957823.
 • FLAŠAR, Martin, Daniel MATEJ a Michal RATAJ. Electronic music today: Where are we going and what are we doing? 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • LÉBL, Vladimír. Elektronická hudba. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 97 s.
 • FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2018-01-23]. Elportál. Dostupné z: . ISBN 978-80-210-7944-1, 978-80-210-7945-8 (epub). ISSN 1802-128X.
 • FORRÓ, Daniel. Svět MIDI. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 375 s. ISBN 8071694126.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Závěrečný test. - Odevzdat rešerše zadaných textů v celkovém rozsahu 10NS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_M_001