UEV_04cv Didactics of aesthetic education I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 0 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Želazková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Kristýna Rendlová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 18:00–19:40 N21
Prerequisites (in Czech)
NOW ( UEV_04 Didactics of Aesth. Edu. I. )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is focused to lead students to deepen knowledge of literature in the field of art education. Students work independently with literature and improve the ability to obtain the relevant information from specialized text.
Learning outcomes
At the end of the course students will be able to summarize the basic facts and arguments expert studies, chapters, monographs etc. Students will be able to put this information into a broader context and own practise.
Literature
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy (Sketches of contemporary aesthetic education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 pp. ISBN 978-80-210-5616-9. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. info
 • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. (Actual issues of art mediation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2002. 380 stran. ISBN 8071786810. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 8085808498. info
Teaching methods
Reading professional literature stored in study materials.
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_04cv