UEV_04cv Didaktika estetické výchovy I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Želazková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kristýna Rendlová (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 N21
Předpoklady
NOW ( UEV_04 Didaktika EV I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vést studenty k prohloubení znalostí základní literatury předmětu a k seznámení s klíčovými texty oboru. Studenti jsou vedeni ke kontinuální samostatné práci s odbornou literaturou a ke schopnosti vytěžit z odborného textu relevantní informace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: 1.) shrnout základní fakta a argumenty předložených textů 2.) formovat a obhájit vlastní postoj k předloženým informacím 3.) uvažovat o získaných informacích v kontextu celého kurzu i vlastní pedagogické praxe
Literatura
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. info
 • HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 s. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2002. 380 stran. ISBN 8071786810. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 8085808498. info
Výukové metody
Samostatné čtení odborné literatury uložené ve studijních materiálech.
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/UEV_04cv