UJ_SLAV05 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Krystyna Kuznietsova (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednotlivé lekce tohoto předmětu jsou věnovány nejvýraznějším autorům a problémům od generace ukrajinské moderny do literatury současné. Předmět je zaměřen na rozšiřování a prohlubování znalosti ukrajinské literatury 20. a 21. století. Studenti jsou vedeni k porozumění ukrajinské literatuře a literární vědy tohoto období, nevyjímaje i literární kritiky. Důraz je kladen i na analýzy konkrétních knih a interpretace literárních děl v ukrajinském literárním kontextu. Studenti po absolvování kurzu budou rozumět historickým a teoretickým problémům ukrajinské literatury a literární vědy 20. a 21. století, budou umět hovořit o ukrajinské literatuře v širším kulturním a literárním kontextu, budou zvládat analýzu konkrétních děl předních ukrajinských spisovatelů 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen orientace v nejzásadnějších problematikách, které v současnosti řeší ukrajinská literární věda.
Osnova
 • Začátek 20. století. Obecné tendence uměleckého rozvoje.
 • Ukrajinská moderna a umělecký proces 20.–30. let.
 • Symbolizmus.
 • Futurizmus.
 • Neoklasicizmus.
 • „Pražská škola“.
 • Urbanistická a intelektuální tvorba (V. Pidmohylnyj. V.Domontovyč)
 • M. Chvyljovyj a V.Vynyčenko.
 • Kinematografická próza. O. Dovženka.
 • Druhá polovina 20. století. Obecné tendence uměleckého rozvoje.
 • Literatura generace „šedesátníků“.
 • Intelektuální a urbanistická próza.
 • Historický román (R. Ivanyčuk, P. Zahrebelnyj).
 • Ukrajinská emigrační literatura.
 • Neomodernizmus. Ukrajinská varianta postmoderny.
 • Začátky ukrajinské postmoderny. „BU-BA-BU“.
 • Ukrajinský černý humor a mystifikace – tvorba Jurija Vynnyčuka.
 • Mládežnická problematika v současné ukrajinské próze.
 • Hlavní motivy ukrajinské současné poezie. Poezie komická, intimní a optická.
 • Poezie a próza po roce 2015.
Literatura
 • Kolektiv autorů. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001.
 • WOLLMAN, Slavomír a Miloš ZELENKA. Slovanské literatury ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 • PECHAL, Zdeněk. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
Výukové metody
Přednášky, semináře, základy teorie, celková analýza textu, diskuse, kontrola povinné četby, porovnání originálu a překladu.
Metody hodnocení
ústní zkouška, kontrola povinné četby
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Informace učitele
Literatura 1. Kolektiv autorů. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 2. PECHAL, Zdeněk. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 3. WOLLMAN, Slavomír a Miloš ZELENKA. Slovanské literatury ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 4. Агаєва В., Бойко Л. «Діалектика художнього пошуку: літературний процес 60-80-х років», Київ: «Наукова думка», 1989. 5. Андрусяк, І.М. «Сучасна українська література кінця XX ст. - початку XXI ст. Хрестоматія», К.: Школа, 2006. 6. Бернадська, Н. «Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція», Київ, 2004. 7. Гундорова Т. «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн», К.: «Критика», 2005. 8. Даниленко, В. «Лісоруб у пустелі», Письменник і літературний процес. Київ, 2008. 9. Дончик В. Г. «Історія української літератури . XX століття. У 2 кн. Кн.1.: 1910-1930-ті роки: Навчальний посібник», Київ: «Либідь», 1993. 10. Дончик В. Г. «Історія української літератури . XX століття. У 2 кн. Кн.2.: 1960-1990-ті роки: Навчальний посібник», Київ: «Либідь», 1995. 11. Ковалів, Ю.І. «Історія української літератури кінець ХІХ – поч. ХХI ст. у трьох томах», Київ: ВЦ «Академія», 2013. 12. Констанкевич, І.М., Сірук, В.Г. «Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності. Навчальний посібник», Луцьк, 2012. 13. Лебединцева Н. М. «Сучасна українська література: Навчальний посібник», Миколаїв: видавництво «МДГУ ім. Петра Могили», 2007. 14. Легенький Ю. «Украинский модерн», К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2004. 15. Наєнко М. К. «Знаки літпроцесу ХХ століття», «Слово і час», №7, 2004. 16. Наєнко М.К. «Історія українського літературознавства і критики», Київ: «Академія», 2010. 17. Павличко С. «Дискурс модернізму в українській літературі», К.: Либідь, 1999. 18. Поліщук Я. «Міфологічний горизонт українського модернізму», Івано-Франківськ, 2002. 19. Фоменко В. Г. «Українська урбаністична проза ХХ століття», НАН, Київ, 2008. 20. Харчук, Р.Б. «Сучасна українська проза. Постмодерний період», Київ: ВЦ «Академія», 2008.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/UJ_SLAV05