US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce?

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N51
Předpoklady
Předpokladem účasti v kursu je zájem o danou problematiku. Vítaná je dobrá znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednáškového cyklu bude seznámit posluchače s tradicí pití kávy a kavárenskou kulturou v geografickém prostoru střední Evropy. Přednášky budou strukturovány tím způsobem, aby studenti blíže poznali společenské, kulturní a politické dějiny střední Evropy v 18. , 19. a 20. století. Kultura pití kávy vytvářela až do poloviny 20. století v rámci středoevropské městské kultury osobitý fenomén. Po nástupu komunistů k moci byly kavárny v bývalém Československu, Polsku a Maďarsku (stejně i v zemích balkánského poloostrova) vytlačovány z veřejného života. V posledních dvaceti letech se uskutečňuje komplikovaná a ne zcela podařená obnova kavárenského života
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit fenomén středoevropských kaváren, politiky, kultury a umění ve 20. století.
Osnova
 • 1) Historie pěstování kávy. Počátky tradice pití kávy v arabských a evropských zemích. Odborná literatura, eseje George Steinera a Josefa Kroutvora. 2) Šíření kultury pití kávy v Evropě v 17. století a v první polovině 18. století. Kteří Češi pili jako první kávu? 3) Kavárenská tematika v evropské literatuře, dramatu a hudbě 17. a 18. století. 4) Středoevropské kavárny v 18. století. Kultura pití kávy, čaje a čokolády ve šlechtických salonech 18. století. 5) Kavárny, osvícenství a Velká francouzská revoluce. Kavárny a evropská revoluční hnutí dvacátých a třicátých let 19. století. 6) Biedermaier a kavárny. Středoevropská usedlá měšťanská společnost versus rebelové a revolucionáři. Pražské kavárny v revolučním roce 1848. 7) Pražské a brněnské kavárny a salony ve druhé polovině 19. století. Evropské kavárny ve výtvarném umění a literatuře 19. století. 8) Středoevropské kavárny v době historismu, secese a moderny. Prostředí Vídně, Brna, Budapešti, Bratislavy, Krakova i Lvova. 9) Pražské kavárny v době secese, moderny a funkcionalismu. Pražská bohéma a kavárny před rokem 1914. Generace Devětsilu a surrealistů v meziválečném období. 10) Brněnské historizující a funkcionalistické kavárny. Kavárny Brna v beletrii a memoárové literatuře. 11) Kavárna jako místo asylu. Fenomén středoevropské emigrace po letech 1933, 1934 a 1938. Německá a rakouská emigrace v Praze a Brně. Kavárny v době okupace, zavírání kaváren po roce 1948. Kavárník jako třídní nepřítel. 12) Kavárny, spisovatelé a literární časopisy v šedesátých letech. Brněnská kavárna Bellevue jako symbol doby. Pivní kultura sedmdesátých a osmdesátých let v Československu versus minorita kaváren. Kavárny jako objekt restituce a privatizace. Obtížná obnova kavárenské kultury po roce 1990. 13) Café Brno. Město a kavárny v proměnách času. Promítnutí šedesátiminutového dokumentu (ČT Brno 2008).
Literatura
  povinná literatura
 • KROUTVOR, Josef. Café fatal : mezi Prahou, Vídní a Paříží : výtvarné črty. V Praze: Dauphin, 1998. 221 s. ISBN 80-86019-73-X. info
 • DEJEAN, Joan E. Noc, kdy se zrodilo šampaňské : historie luxusního životního stylu od Ludvíka XIV. do současnosti. Translated by Lumír Mikulka. 1. vyd. Praha: Brána, 2006. 251 s. ISBN 8072432702. info
 • Karel Altman, Lenka Kudělková, Vladimír Filip: Zmizelý svět brněnských kaváren. Brno 2008.
  doporučená literatura
 • Ulla Heise: Kaffee und Kaffeehaus: eine Kulturgeschichte. Leipzig 1987.
 • Gustav Gugitz: Das Wiener Kaffehaus. Wien 1940.
 • KROUTVOR, Josef. Města a ostrovy. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae, 2002. 205 s. ISBN 8090306527. info
 • BRADSHAW, Steve. Kaviarenská spoločnosť, alebo, Život bohémov od Swifta po Dylana. Bratislava: Tatran, 1988. info
 • DÖRFLOVÁ, Yvetta a Věra DYKOVÁ. Kam se v Praze chodilo za múzami : literární salony, kavárny, hospody a stolní společnosti. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 239 s. ISBN 9788070219614. info
 • Eva Bendová: Pražské kavárny a jejich svět. Praha 2008.
 • Otakar Nový: Ohňostroj pražských barů a lokálů. Praha 1995.
 • Leni Reiner: Kavárna nad Prahou. Praha 2001.
 • Miroslav Jeřábek: Společenský život brněnských kaváren v prvních desetiletích 20. století. In: Brno v minulosti a dnes. Brno 2005.
 • Týž: Zmizelý a současný svět brněnských kaváren. In: Rozrazil, č.5/2008.
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Napsání eseje a písemné práce na základě přednášených témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/US_127