US_55cv Kapitoly z dějin estetiky-cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N51
Předpoklady
US_56 Úvod do estetiky && NOW ( US_55 Kapitoly z dějin estetiky )
Orientovanost v dějinách moderní estetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je podat stručný přehled dějin estetiky, respektive výběrových sond. Na příkladě hlavních vývojových uzlů a na pozadí rozboru díla hlavních osobností bude sledována spřízněnost dějin estetiky s vývojovými hnutími uměleckými, bude probíhat konfrontace dějin estetiky s "živým" uměním a jeho jednotlivými disciplínami. Bude věnována pozornost tomu, jak se z estetiky, jakožto výlučně filozofické disciplíny rodila estetika přírodovědně, zejména psychologicky orientovaná (19. století). Kontexty mezinárodní nebudou chápány izolovaně: česká estetika a její hlavní představitelé bude důsledně vysvětlována jako součást tzv. světové estetiky. Student absolvováním kurzu získává schopnost spojit dílčí znalosti z konkrétních uměnovědných disciplín (divadla, hudby, výtvarných umění) s dobovými estetickými teoriemi a reflexemi, a to od antiky až po poststrukturalismus.
Výstupy z učení
Student bude prostřednictvím portrétů významných evropských a amerických filozofů obeznámen s nejvýznamnějšími příspěvky do dějin moderní estetiky.
Osnova
 • 1. Baumgarten a zformování estetiky jako moderní vědy o smyslovém vnímání; 2. Winckelmannův ideál krásy a Lessingova teorie plodných momentů; 3. Kantův podíl na zrodu formalismu a Herderův pokus o semiotiku umění; 4. Hegelova, Schopenhauerova a Nietzscheho filozofie umění; 5. Významová umělecká forma (Clive Bell, Susanne K. Langerová); 6. Claude Lévi-Strauss a strukturální analýza uměleckého díla; 7. Jan Mukařovský a estetická funkce; 8. Ecův přínos do dějin estetického myšlení; 9. Arthur C. Danto a svět umění; 10. Estetika a anestetika; 11. Antiesencialismus v estetice;
Literatura
  povinná literatura
 • LANGEROVÁ, Susanne: Kulturní význam umění. In: Iluminace 1/1996, Praha, s. 82-87.
 • LANGEROVÁ, Susanne K.: O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu. Bratislava, 1998.
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Praha, 1966.
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Praha, 1975.
 • SCHNEIDER, Norbert: Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. Bratislava, 2002.
 • WELSCH, Wolfgang: Estetické myslenie. Bratislava, 2002.
 • DANTO, Arthur C.: Zneužitie krásy. Bratislava, 2008.
  doporučená literatura
 • KULKA, Tomáš – CIPORANOV, Denis (eds.): Co je umění? Praha, 2010.
 • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Estetika I, II. Praha, 1966.
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan: Studie z poetiky. Praha, 1982.
 • WINCKELMANN, Johann Joachim: Dějiny umění starověku. Stati. Praha, 1986.
 • LESSING, Gotthold Ephreim: Hamburská dramaturgie. Láokoón. Praha, 1980.
 • BELL, Clive: Art. New York, 1958.
 • LÉVI-STRAUSS, Claude: Mýtus a význam. Bratislava, 1993.
 • HANSLICK, Eduard: O hudebním krásnu. Praha, 1973.
 • SCHOPENHAUER, Arthur: Svět jako vůle a představa I., II. Pelhřimov, 1997.
 • NIETZSCHE, Friedrich: Soumrak model/Duševní aristokratismus/O umění. Praha, 2009.
 • NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie. Praha, 2008.
 • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
Výukové metody
prezentace, diskuse
Metody hodnocení
prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/US_55cv