US_70 Sociologie umění

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Balarin (přednášející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 98/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni:
vysvětlit základní pojmy a teoretické koncepty sociologie umění;
identifikovat základní metodologické pozice významných reprezentantů sociologie umění;
zařadit hlavní teoretické koncepce do historického kontextu vývoje sociálních věd a věd o umění;
aplikovat teoretické koncepty na analýzu konkrétních případů z dějin a současnosti uměleckého provozu.
Osnova
 • Umění jako sociální jev, sociální funkce umění
 • Sociologie umění jako žánr uměnovědného výzkumu: hlavní teoretické koncepty
 • Sociologie - hlavní osobnosti a paradigmata
 • Sociální role umělce ve společnosti
 • Recepce umění
 • Vývoj kulturního průmyslu
 • Struktury a fungování současného kulturního průmyslu
 • Kritika masové kultury a kulturního průmyslu
 • Základy empirického výzkumy v sociologii umění a kultury
 • Současná česká umělecká kultura ve světle empirických výzkumů
Literatura
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. musicologica.cz, sv. 1. ISBN 80-85917-99-8. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-714-0. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1iv, 267. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1v. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1viii, 23. ISBN 041521386X. info
 • HAUSER, Arnold. The social history of art. Vol. I, From prehistoric times to the middle ages. 3rd ed. London: Routledge, 1999. x1ii, 274. ISBN 0-415-19945-X. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Keller. 4. rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • LUHAN MAC, Marshall. Jak rozumět médiím. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 349 s. info
 • HAUSER, Arnold. Filosofie dějin umění. Praha: Odeon, 1975. info
Výukové metody
Přednáška, čtení textů a domácí úlohy.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Literatura uvedená výše je doporučena ke studiu. Povinná literatura k jednotlivým tématům je uvedena v interaktivní osnově předmětu a je přístupna v elektronické podobě ve Studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/US_70

Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 03:32, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému