UZFJ1B201X Seminární práce z jazyka 1

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární práce bude vypracována na dané téma, jež zadá vyučující. Zápočet ze seminární práce bude zapsán po odevzdání 7 - 10ti stránkového elaborátu (v češtině), týkajícího se problematiky překladu. Zpracovat lze jedno ze dvou následujících děl: Jiří Levý: Umění překladu, 2. doplň. vyd., Panorama, Praha, 1983 Georges Mounin: Teoretické problémy překladu, Karolinum, Praha, 1999 Řádný termín odevzdání je do 15. 1. 2008 1. opravný termín: do 10.2. 2008 2. opravný termín. do 17. 2. 2008 Elaborát bude odevzdán v tištěné formě, nikoli elektronicky.
Metody hodnocení
Zápočet ze seminární práce bude zapsán po odevzdání 7 - 10ti stránkového elaborátu (v češtině), týkajícího se problematiky překladu. Zpracovat lze jedno ze dvou následujících děl: Jiří Levý: Umění překladu, 2. doplň. vyd., Panorama, Praha, 1983 Georges Mounin: Teoretické problémy překladu, Karolinum, Praha, 1999 Řádný termín odevzdání je do 15. 1. 2008 1. opravný termín: do 10.2. 2008 2. opravný termín. do 17. 2. 2008 Elaborát bude odevzdán v tištěné formě, nikoli elektronicky.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.