VH_806b Dějiny hudby: 20. století - seminární práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro zvládnutí látky je elementární znalost harmonie a hudebních forem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: souhlas
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto kurzu si student osvojí orientaci ve stylovém a kompozičně technickém vývoji hudby 20. století a porozumí vztahům vývoje hudby k ostatním oblastem kultury a umění. Naučí se rozlišovat hlavní styly v rovině kompoziční techniky a porozumí individuální hudební poetice významných skladatelů.
Osnova
 • Playlist v databázi Naxos je uspořádán dle těchto tematických celků:
 • Hudební moderna v Německu a střední Evropě
 • Impresionismus a symbolismus ve Francii
 • Ruská hudební moderna
 • Expresionismus a dodekafonie
 • Neoklasicismus a Nová věcnost
 • Neofolklorismus
 • Americký modernismus
 • Akademismus a tradicionalismus 1. poloviny 20. století
 • Socialistický realismus a hudba
 • Seriální hudba a její oponenti
 • Americká avantgarda a radikální hudba
 • Aleatorika a témbrová hudba v Evropě
 • Hudba a postmoderna
Literatura
  doporučená literatura
 • DANUSER, Hermann. Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 7, Die Musik des 20. Jahrhunderts [1997, Wiss. Buchgesellschaft] : Die Musik des 20. Jahrhunderts [Danuser] (Podřaz.). Lizenzausg. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,. vi, 465 s. info
 • NYMAN, Michael. Experimental music : Cage and beyond. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. xx, 196. ISBN 0521653835. info
 • WHITTALL, Arnold. Musical composition in the twentieth century. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 1999. vi, 419 s. ISBN 0-19-816684-2. info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, spol. s r.o., 1993. 189 s. ISBN 80-85300-26-5. info
 • Anthology of twentieth-century music. Edited by Robert P. Morgan. New York: W.W. Norton & Company, 1991. xii, 452. ISBN 0393952843. info
 • MORGAN, Robert P. Twentieth-century music : a history of musical style in modern Europe and America. 1st ed. New York: W.W. Norton & Company, 1991. xvii, 554. ISBN 0-393-95272-X. info
 • DAHLHAUS, Carl. Schoenberg and the new music. Translated by Derrick Puffett - Alfred Clayton. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. viii, 305. ISBN 0521337836. info
 • DAHLHAUS, Carl. Schönberg und andere : gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik. Edited by Hans Oesch. Mainz: Schott, 1978. 412 s. ISBN 3795721687. info
 • Skladatelé o hudební poetice 20. století : [výbor ze studií, článků, rozhovorů a dopisů A. Coplanda, I. Stravinského, A. Schoenberga, A. Berga, B. Bartóka, B. Martinů, S. Prokofjeva, A. Honeggera a D. Šostakoviče]. Edited by Ivan Vojtěch. Praha: Československý spisovatel, 1960. info
Výukové metody
Podmínkou k úspěšnému absolvování semináře (získání zápočtu)je shlédnutí / návštěva nejméně desíti koncertů / operních představení artificiálního charakteru s alespoň jednou skladbou z 20. století v průběhu semestru. Nejpozději v zápočtovém týdnu student odevzdá vyučujícímu zprávu z každého představení v rozsahu cca 500 znaků a jednu recenzi (na jednu z navštívených akcí) v rozsahu cca 3000 znaků. Účast na koncertech / představení musí být doložena vstupenkou.
Metody hodnocení
Předmět není realizován v rámci hromadné kontaktní výuky. Koncepci recenze a zpráv je doporučeno konzultovat s vyučujícími v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VH_806b