VIKBA18 Informační systémy

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Matula, PhD. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s multidisciplinární oblastí informačních systémů. Budeme se zabývat základními principy a vlastnostmi informačních systémů, reprezentací dat a využitím rozšiřitelného značkovacího jazyka v IS a podnikovými informačními systémy. Zaměříme se také na projektování IS a na modelování IS s využitím unifikovaného modelovacího jazyka. Pozornost budeme věnovat i manažerským informačním systémům včetně business intelligence.
Osnova
  • 1) Úvod do teorie systému Pojem systém, základní charakteristiky systému, systémová analýza, formální aparát pro popis systému, struktura systému, chování systému, jednoduché a složité systémy, organizace a řízení systému. 2) Teorie informačních systémů Systém a informace, Informační systémy – typologie, systémový model podniku a informační systém, transformace informací. Historický vývoj jednotlivých typů IS, jejich použití a charakteristické vlastnosti. 3) Principy fungování a charakteristické znaky IS Konceptuální model, vstupy a výstupy IS, Typy dat, informací a poznatků zpracovávaných IS, Informační zdroje, sběr a přenos dat, ukládání dat, zpracování a vyhledávání dat v systémech, distribuce informací. 4) Úvod do databází Pojem databáze, databázový soubor, databázové modely (hierarchický, síťový, relační, objektový), základní pojmy databázového zpracování - relační databáze (ER modely, entita, instance, relace), datové typy, datová pole, záznam, atributy, Systémy řízení báze data (SŘBD) a jeho vztah k databázi, Aplikační programy jako prezentační vrstva IS. 5) Agendové zpracování dat Závislost dat a programů, problémy agendového zpracování, poučení z agendového zpracování – relační model, minimalistické relační modely, 12 pravidel pro relační SŘBD. 6) Architektura databází Centrální architektura, Architektura File-server, Architektura Klient-server, terminál, tenký klient, SŘBD, distribuované databáze a jejich vlastnosti. 7) Analýza a návrh IS Metodiky, metody, techniky, prostředky pro boj se složitostí systému, analýza systému, životní cykly, myšlenkové procesy princip abstrakce a konkretizace, 3 stupně abstrakce, princip rozlišovacích úrovní, princip tří architektur, princip modelování. 8) Strukturovaný a objektově orientovaný přístup (OOP) Funkční struktura, Informační toky, Kontextový diagram, Datové struktury, ER-modely, Metody popisu chování, Vývojové diagramy, Stavové diagramy, Metoda sekvenčních funkčních grafů, Objektově orientované modelování, výhody a nevýhody OOP, Historie OOP – vznik UML, UML – skupiny artefaktů, vztahy, diagramy (Use case, sekvenční diagram, Diagram spolupráce, Diagram tříd, Stavový diagram, Diagram aktivit, Diagram nasazení). 9) Podnikový IS a jeho charakteristiky Podpora řídících a administrativních funkcí, podpora činností a služeb organizace, Podpůrné IS (kancelářské, útvarové, dokumentografické a faktografické IS. Typy IS v prostředí organizace, vztah IS k úrovni řízení organizace.
Literatura
    doporučená literatura
  • RAINER, R. Kelly; TURBAN, Efraim. Introduction to Information Systems : Supporting and Transforming Business. 2 edition. USA : Wiley, 2008. 464 s. ISBN 978-0470169001.
  • PILONE, Dan; MILES, Russ. Head First Software Development : A Brain-Friendly Guide. 1 edition. Sebastopol (California) : O'Reilly Media, 2008. 496 s. ISBN 978-0596527358.
  • LAUDON, Jane P., LAUDON, Kenneth C. Management Information Systems : Managing the Digital Firm. 10th edition. [s.l.] : Pearson Education, 2008. 736 s. ISBN 0132415798.
  • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 2006. vyd. Brno : Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4.
  • HRONEK, Jiří. Informační systémy [online]. Olomouc : Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého, 2007 [cit. 2011-01-05]. Dostupné z WWW: .
Výukové metody
přednáška, seminář, příprava závěrečné práce
Metody hodnocení
Předmět bude uzavřen zkouškou ve formě písemného testu. Úspěšné absolvování písemného testu (nad 70 %) – 2 varianty: Průběžné testy (celkem 3 v průběhu semestru, v termínech výuky kombinovaného studia) – ve všech 3 testech je třeba získat nad 70 %. Chybějící body (do 70 %) lze získat za aktivitu v hodinách (nelze je však použít u testu, ve kterém bylo získáno >=70 %). 1 získaný bod na hodině reprezentuje 10 % v testu. Písemné testy (chybějící nebo případně všechny 3 najednou) v zápočtovém týdnu či zkouškovém období. klasifikace 300 282 A 281 263 B 262 244 C 243 225 D 224 210 E 209 F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA18

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:51, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému