VIKBA31 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 2

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Markéta Krutská (cvičící)
Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student realizovat kvantitativní výzkum formou dotazníku. V rámci této činnosti dokáže srovnat výhody a limity kvantitativního výzkumu proti kvalitativnímu a také výhody a limity různých metod kvantitativního výzkumu; navrhnout metodologii dotazníku; vytvořit výzkumný nástroj formou dotazníku; vyhodnotit základní statistické hodnoty z datového souboru kvantitativního výzkumu; interpretovat výsledky výzkumu a napsat výzkumnou zprávu.
Osnova
 • Opakování základů výzkumu, srovnání kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 • Logika kvantitativního výzkumu, validita a reliabilita, výzkumný cíl a výzkumné otázky. Výzkumné otázky, hypotézy, proměnné a jejich operacionalizace.
 • Tvorba dotazníku.
 • Populace, výzkumný vzorek, sběr dat.
 • Kódování nekategorizovaných dat, čištění datového souboru.
 • Frekvenční analýza, třídění 1. stupně, grafy.
 • Středové hodnoty, směrodatné odchylky, intervaly spolehlivosti.
 • Vytváření nových proměnných: rekódování, počítání, seřazení hodnot.
 • Kontingenční tabulky.
 • Výzkumný zpráva.
 • Další metody kvantitativního výzkumu.
Literatura
 • REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • PICKARD, Alison Jane. Research methods in information. Edited by Susan Childs - Elizabeth Lomas - Julie McLeod - Andrew K. Shenton. Second edition. London: Facet publishing, 2013. xxii, 361. ISBN 9781856048132. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
Výukové metody
Teoretická příprava, kooperativní výuka (workshopy), individuální úkoly
Metody hodnocení
Individuální úkoly - nutné je splnit všech 10 úkolů, za pozdní odevzdání je bodová sankce k závěrečnému hodnocení. Závěrečná písemná zkouška - k splnění je nutné dosáhnout min. 60 % bodů nejlepšího výsledku ve skupině.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:56, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému