VIKBB13 Právní informatika

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jurman (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem předmětu Právní informatika je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickými metodami vyhledávání právních dokumentů v knihovnách, v elektronických databázích, v automatizovaných systémech a na oborových portálech internetu. Po jejím absolvování by měl být student schopen orientovat se v obsahu jednotlivých informačních zdrojů o českém a evropském právu; umět vyhledávat a zpracovávat jednoduché úkoly v této oblasti.
Osnova
 • Základní pojmy právnické terminologie
 • Přehled zdrojů informací o platném právu a jejich relevance
 • Systém ASPI a Lexdata
 • Informace o EU a jejím právu
 • Právní aspekty elektronické komunikace, e-government, e-justice, e-business, atd.
 • Právní předpisy vztahující se k oboru inf. studia a knihovnictví
 • Řešení modelových situací
Literatura
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
 • SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xxx, 770. ISBN 8071797650. info
 • ZEDNÍČEK, Rostislav. Internet pro právníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 126 s. ISBN 8024700565. info
 • SMEJKAL, Vladimír. Internet @ [tři paragrafy]. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 166 s. ISBN 8071697656. info
 • CEJPEK, Jiří. Úvod do právní informatiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 94 s. ISBN 8071843369. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů s aktivní účastí studentů. Po studentech je požadována aktivní participace na výuce, a to jednak účastí v diskusích nad probíranými tématy a jednak řešením praktických příkladů, především formou vyhledávání relevantních informací v právních informačních systémech a pramenech.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému