VIK_PoZ Postupová zkouška

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
VIKBA02 Informační služby && VIKBA01 Informační věda 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postupová zkouška je kontrolní zkouškou završující první rok studia. Je prerekvizitou k předmětům třetího a čtvrtého semestru. Zkouška probíhá před komisí složené ze tří vyučujících. Cílem zkoušky je ověřit zájem studentů o studium, schopnost studovat a základní orientaci v oboru.
Studenti budou prokazovat schopnost:
. vymezit základní pojmy a teorie
. popsat oblasti zájmu informační vědy
. porozumění a interpretace odborné české i zahraniční literatury
. používat Mahara software k prezentaci výsledků svého studia a práce
. hodnotit informační architekturu webových stránek
. použít základní metody vyhledávání informací
. umět vytvořit a obhájit odborný text
Osnova
 • Příprava na zadané otázky - 20 minut.
 • 1. Otázka z informační vědy.
 • 2. Otázka z Nástrojů a služeb internetu.
 • 3. Obhajoba seminární práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • FRIEDMAN, Thomas L. Svět je plochý : stručné dějiny jedenadvacátého století. Edited by Petr Koubský, Translated by Jaroslav Veis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 559 s. ISBN 9788020015303. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 233 stran. ISBN 802461037X. info
 • CEJPEK, Jiří. Globalizace, informace a vize vzdělanostní společnosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. 7-17 s. info
 • SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xvii, 507. ISBN 8071794090. info
Výukové metody
Výuka probíhá v rámci předmětů VIKBA01, VIKBA02 & VIKBA30
Metody hodnocení
Kontrolní ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/VIK_PoZ