VIKBB62 Kreativní laboratoř

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Radek Dobrovolný (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést studenta různými druhy kreativní práce, formou diskuze, explorace a vlastní zkušenosti.

Studenti řeší několik kreativních výzev, z předchozích semestrů např.: zásahy do veřejného prostoru (Knihobudky, Planetární stezka, chodba), produktový design (knihovnická taktická vesta, ranní cereálie), organizace událostí (KISK25, propagace knihoven v porodnicích, hackathon, demonstrace), práce s materiály (návrh oděvu, obal na knihu, FIMO hmota), práce s technologiemi (LED světla, Arduino, LilyPad, Raspberry Pi), práce s informacemi (tvorba návodu, hry).

Semináře věnované kreativním výzvám se střídají s diskuzními semináři, návštěvami kreativních institucí a osobností.

Na základě řešených témat a výzev si v průběhu semestru student zvolí závěrečný projekt a vypracuje funkční prototyp.

Kreativní výzvy přivádí studenta před rozmanité problémy, které řeší pomocí různých kreativních metod. Cílem předmětu není hluboké osvojení nových kompetencí pro konkrétní typy úkolů, ale získání přehledu o kreativních metodách a kreativním procesu, schopnost pohlížet na problém z různých úhlů, zkoušet neobvyklá řešení, technologie a materiály, získat inspiraci od druhých a posílit sebevědomí při řešení dalších kreativních výzev.
Osnova
  • 1 úvodní seznamovací seminář,
  • 2 semináře jsou věnovány diskuzi nad předem zadanými tématy,
  • 10 seminářů je věnováno prezentaci kreativních výzev a diskuzi nad nimi,
  • nepovinný dvoudenní výjezd (práce v plenéru).
Výukové metody
– účast na seminářích (20 hodin),
– práce na kreativních výzvách (20 hodin),
– závěrečný projekt (20 hodin),
– domácí příprava k diskuzím a výjezdům (15 hodin).
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu musí student:
– vypracovat, odevzdat a prezentovat řešení alespoň 8 kreativních výzev (z 10 zadaných),
– navrhnout, zrealizovat a obhájit závěrečný projekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB62

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 22:05, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému