VIKED04 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
podle počtů kreditů. 0 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studen smí na praxi po absolvování alespoň jednoho z předmětů Design vzdělávacího procesu nebo Vzdělávací technologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu
Cílem praxe na střední škole je získání zkušenosti s reálným provozem školy a pedagogickou praxí a schopnost převést teoretické znalosti do školního prostředí.
Osnova
  • Doporučená struktura praxe: 10 hodin náslechů; 10 hodin přímé výuky, 10 hodin komunikace o zázemí a chodu školy, 10 hodin tvorby digitálních učebních objektů nebo jiná technická podpora školy. Se strukturou lze variabilně pohybovat po dohodě s vyučujícím kurzu. Avšak rozsah minimálně 40 hodin musí zůstat zachován.
Výukové metody
Praxe a její reflexe.
Metody hodnocení
Vyplněný a odevzdaný protokol o absolvování a obsahu stáže a reflexivní rozprava nad ní.
Informace učitele
Předmět je určen pro student CŽV.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pro studenty CŽV. Studenti KISK si jej mohou zapsat pod kódem VIKMB22.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKED04