VIKMB23 Projektový management

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
e-learningový předmět. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Markéta Bočková (přednášející)
Mgr. Kateřina Hošková (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( KPM01 Kurz projektového managementu ) && ! KPM01 Kurz projektového managementu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je představit základy projektového managementu, které vycházejí ze standardu IPMA - Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2
Po absolvování tohoto kurzu by měl student být schopen realizovat projekt, orientovat se ve všech částech jeho životního cyklu a vybraných kompetencích dle IPMA. Předmět je e-learningový, prezenční výuka je pouze pro studenty, kteří mají zájem si vyzkoušet probírané nástroje praktici či se hlásí ke zkoušce - Národní certifikace studentů. Její absolvování nemá na ukončení kurzu vliv. Více informací naleznete v interaktivní osnově předmětu.
Osnova
  • Předmět je vyučován formou elearningu v interaktivní osnově ISu. Pro výuku dílčích nástrojů je připraveno 5 workshopů, účast na nich je nepovinná. Osnova: 1. úvodní modul 2. úvod do projektového managementu 3. životní cyklus projektu a předprojektová fáze workshop - logický rámec 4. zahájení projektu, tým 5. plánování projektu I. workshop - WBS 6. plánování II. workshop - CPM, plánování zdrojů - histogram 7. realizace projektu 8. ukončení projektu 9. poprojektová fáze 10. řízení rizik workshop - RIPRAN 11. monitorování a kontrola workshop - EVM 12. behaviorální kompetence 13. závěrečný modul
Literatura
    povinná literatura
  • Národní standard kompetencí projektového řízení v. 3.2
    doporučená literatura
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2012. 526 stran. ISBN 9788024742755. info
Výukové metody
E-learningový kurz, vhodný pro kombinované studenty.
Kurz bude probíhat formou 13 týdenních modulů, které budou zpřístupňovány postupně. Každý modul je ukončen krátkým testem, úkolem nebo obojím. Pro úspěšné ukončení je potřeba vypracovat závěrečný úkol.
Kurz je přístupný v interaktivní osnově předmětu od 19.2.2018.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení kurzu:
1. dodržování termínů odevzdání úkolů či vyplnění testu. Na obojí bude vždy týden od posledního dne modulu. Úspěšné a včasné ukončení každého modulu je nutné pro absolvování kurzu.Každý test můžete ještě jednou opakovat, a musí být splněn na minimálně 80%.
2. vypracování závěrečného úkolu. Zadán bude v závěrečném modulu.
Informace učitele
Témata a termíny jednotlivých workshopů: 1. 3. - logický rámec 15. 3. - WBS 29. 3. - CPM, plánování zdrojů - histogram 12. 4. - RIPRAN 26. 4. - EVM 10. 5. - volné téma Workshopy probíhají vždy v čase 10:50–14:05 v učebně J21.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 08:18, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému