KPM01 Kurz projektového managementu

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející), PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Markéta Bočková (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( VIKMB23 Projektový management ) && ! VIKMB23 Projektový management && ! OBOR ( SSME )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: Předmět si mohou zapsat pouze studenti, kteří nemají absolvovaný/zapsaný předmět VIKMB23 Kurz projektového managementu (viz prerekvizity)
Cíle předmětu
Cílem je představit základy projektového managementu, které vycházejí ze standardu IPMA - Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2. Po absolvování tohoto kurzu by měl student být schopen realizovat projekt, orientovat se ve všech částech jeho životního cyklu a vybraných kompetencích dle IPMA. Předmět je e-learningový, doplněný nepovinnými workshopy. Její absolvování nemá na ukončení kurzu vliv. Více informací naleznete v interaktivní osnově předmětu.
Osnova
 • Předmět je vyučován formou elearningu v interaktivní osnově ISu. Pro výuku dílčích nástrojů je připraveno 5 workshopů, účast na nich je nepovinná. 1. Orientační modul 2. Úvod do PM 3. Životní cyklus projektu a předprojektová fáze 4. Zahájení projektu, tým 5. Plánování projektu I 6. Plánování projektu II 7. Realizace projektu 8. Ukončení projektu 9. Poprojektová fáze 10.Řízení rizik 11.Monitorování a kontrola 12.Behaviorální kompetence 13.Závěrečný modul
Literatura
  doporučená literatura
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
 • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. ISBN 9788024728483. info
 • A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide). 4th ed. Newton Square: Project Management Institute, 2008. xxvi, 467. ISBN 9781933890517. info
 • POSNER, Keith a Michael APPLEGARTH. Projektový management : [příručka rad, metod a nástrojů pro vedoucí a členy týmů, kteří chtějí dobře a efektivně zvládat své úkoly a povinnosti]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 111 s. ISBN 8073671417. info
  neurčeno
 • ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. vi, 304. ISBN 9788025128350. info
Výukové metody
E-learningový kurz, vhodný pro kombinované studenty. Kurz bude probíhat formou 13 týdenních modulů, které budou zpřístupňovány postupně. Každý modul je ukončen krátkým testem, úkolem nebo obojím. Pro úspěšné ukončení je potřeba vypracovat závěrečný úkol. Kurz je přístupný v interaktivní osnově předmětu od 19.2.2018.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení kurzu: • 1. dodržování termínů odevzdání úkolů či vyplnění testu. Na obojí bude vždy týden od posledního dne modulu. Úspěšné a včasné ukončení každého modulu je nutné pro absolvování kurzu.Každý test můžete ještě jednou opakovat, a musí být splněn na minimálně 80%. • 2. vypracování závěrečného úkolu. Zadán bude v závěrečném modulu.
Informace učitele
Kurz probíhá každý týden formou eLearningu. Skládá se z 13 modulů, které obsahují studijní materiál, doplňující studijní materiál, doporučenou literaturu, úkol formou testu nebo písemného úkolu nebo obojí, na splnění úkolu bude vždy týden. Jednotlivé moduly jsou zpřístupněny vždy v pondělí. Kurz není určen pro magisterské studenty Informačních studií a knihovnictví, pro ně je určen kurz VIKMB23. Kurz doplňuje 5 workshopů, které jsou nepovinné, nicméně prakticky doplňují učivo a umožňují praktické procvičení vybraných metod PM. Témata a termíny jednotlivých workshopů: 1. 3. - logický rámec 15. 3. - WBS 29. 3. - CPM, plánování zdrojů - histogram 12. 4. - RIPRAN 26. 4. - EVM 10. 5. - volné téma Workshopy probíhají vždy v čase 10:50–14:05 v učebně J21.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/KPM01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:51, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému