KPM01 Kurz projektového managementu

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
celý předmět je formou eLearningu. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející), PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Markéta Bočková (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( VIKMB23 Projektový management ) && ! VIKMB23 Projektový management
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Předmět si mohou zapsat pouze studenti, kteří nemají absolvovaný/zapsaný předmět VIKMB23 Kurz projektového managementu (viz prerekvizity)
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou projektového managementu, jeho hlavními zásadami a postupy. Student bude po skončení kurzu: - orientovat se v základech projektového managementu, - znát metody a postupy řízení projektu, - znát jednotlivé fáze řízení projektu, - schopen lépe plánovat, řídit a vést svoje projekty či úkoly.
Osnova
  • 1. Orientační modul 2. Úvod do PM, model procesu 3. Zahájení projektu, procesu 4. Projektové plánování 5. Realizace projektu, prováděcí fáze 6. Monitoring a kontrola procesu 7. Vyhodnocení projektu 8. Manažerské dovednoti, týmová práce, komunikace v týmu 9. Financování projektu 10.Time management, asertivita, prezentační dovednosti 11.Softwarová podpora 12.Závěrečný modul
Literatura
  • PINK, Daniel. Pohon. Olomouc : Anag, 2011. 187 s.
  • HAMEL, Gary. Budoucnost managementu. 1. Praha : Management Press, 2009. 244 s.
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 9788024742755. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
  • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vyd. Praha: 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 9788090394438. info
  • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
Výukové metody
Kurz je plně e-learningový.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly a testy, závěrečná práce.
Informace učitele
Kurz probíhá každý týden formou eLearningu. Skládá se z 12 modulů, které obsahují studijní materiál, doplňující studijní materiál, doporučenou literaturu, úkol formou testu nebo písemného úkolu nebo obojí, na splnění úkolu bude vždy 14 dní. Podmínkou splnění kurzu je absolvování všech online testů, odevzdání všech úkolů a závěrečné práce. Odkaz na interaktivní osnovu kurzu zde: https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2014/KPM01/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KPM01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 06:52, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému