CS

FF:VIKMB66 Digitální design bez bariér - Course Information

VIKMB66 Digitální design bez bariér

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Radek Pavlíček (lecturer)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Support Centre for Students with Special Needs
Timetable
Tue 14:00–15:40 KOM 114
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu bude umět student vysvětlit, jaké výhody přináší inkluzivní design a přístupnost uživatelům se specifickými potřebami. Bude také umět charakterizovat potřeby jednotlivých skupin uživatelů se specifickými potřebami i asistivní technologie, které pro práci v digitálním prostředí používají. Absolvent předmětu také bude umět vyjmenovat, bariéry tito uživatelé nejčastěji narážejí, a tyto bariéry v digitálním rozhraní identifikovat. Bude umět posoudit míru závažnosti jednotlivých bariér a navrhnout opatření, jejichž aplikováním lze tyto bariéry zmírnit či zcela odstranit.
Syllabus (in Czech)
 • uživatelé se specifickými potřebami (charakteristika, reálné potřeby
 • ve vztahu k práci v digitálním prostředí…)
 • asistivní technologie (charakteristika, typy, výhody, omezení..)
 • principy inkluzivní designu
 • přístupnost webu a aplikací
 • uživatelsky vkládaný obsah
 • praktické ukázky funkčních a v praxi užívaných řešení
Literature
  recommended literature
 • PICKERING, Heydon: Inclusive Design Patterns. ISBN 978-3-945749-43-2
 • KALBAG, Laura: Accessibility for everyone. ISBN 978-1-937557-61-4
 • COADY, Geri: Color Accessibility Workflows. ISBN 987-1-937557-57-7
 • PICKERING, Heydon: Inclusive Components: The Book. (http://book.inclusive-components.design/ )
Teaching methods (in Czech)
Předmět kombinuje úvodní informace do problematiky s praktickými cvičeními, diskuzemi o problematice a samostatnými či skupinovými projekty.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen za aktivní účast a zpracování projektu. Konkrétní témata projektů a podmínky úspěšného ukončení budou upřesněny na úvodní hodině.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/VIKMB66