Vk2 Vietnamská konverzace 2

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Thu Ha Hemelíková (přednášející)
Dieu Thi My Nguyen, MA (přednášející)
Diem My Tran (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Vk2/01: Po 12:00–13:40 K12
Vk2/02: St 10:00–11:40 J201
Předpoklady
absolvování kurzu Vk1 Vietnamská konverzace 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kontinuálního kurzu je aktivní vietnamská konverzace a rozšiřování jazykových a komunikačních dovedností. Povinný předmět zahrnuje nejméně 6 semestrů studia s cílem dosáhnout jazykové úrovně B1 v mluveném a psaném projevu. Obsah výuky a cvičení odpovídá paralelní výuce fonetiky a fonologie, lexikologie, gramatiky a syntaxe. Kurz Vietnamská konverzace 2 je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- lépe procvičenu výslovnost a spojování víceslabičných slov
- aktivně užívat vietnamskou fonetickou terminologii
- analyzovat a vysvětlit strukturu vietnamské slabiky a její části
- komunikovat na vybraná témata: v restauraci, jména rostlin a zvířat, provincie Vietnamu, názvy zemí, adresa, cestování, hotel, na letišti, taxi, městská veřejná doprava.
Osnova
 • Pokročilá terminologie fonetiky ve vietnamštině
 • analýzy struktury slabik a jejich skupin + procvičování výslovnosti skupin vietnamských slabik
 • konverzace a procvičování slovní zásoby na témata: v restauraci, jména rostlin a zvířat, provincie Vietnamu, názvy zemí, adresa, cestování, hotel, na letišti, taxi, městská veřejná doprava.
Literatura
  povinná literatura
 • Slavická, Binh. 2008. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum.
  doporučená literatura
 • Ngo, Ngu Binh. 2003. Elementary Vietnamese. Revised Edition. Tokyo – Rutland – Vermont – Singapore: Tuttle Publishing.
  neurčeno
 • Nguyễn, Thị Thanh Binh. 2001. Vietnamese Beginner’s Course. Richmond: Curzon Press.
 • Vasiljev, Ivo + Nguyễn, Quyết Tiến. 2013-. Velký učební česko-vietnamský slovník. 1-. Sokolov: Fornica Graphics – Praha: Graphico Ideas Company.
 • Nguyễn, Văn Phúc (ed.). 2007. Tiếng Việt cho người nước ngoài. Chương trình cơ sở. Vietnamese for foreigners. Elementary level. Hà nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.
 • Phan, Văn Giưỡng. 2011. Tiếng Việt 1. Vietnamese for Beginners 1. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản văn hóa – văn nghệ.
Výukové metody
Výklady, cvičení, konverzace.
Metody hodnocení
Krátký test na začátku každé hodiny - pro připuštění k závěrečné zkoušce je třeba dosáhnout alespoň 50 % správných odpovědí v součtu výsledků všech krátkých testů (včetně započítání absencí). Závěrečná písemná + ústní zkouška: k absolvování kurzu je nutno dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Pozn. v případě alespoň 75 % správných odpovědí v součtu všech průběžných testů stačí absolvovat už jen ústní část zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/Vk2