Vs1 Dějiny Vietnamu 1 - prekoloniální období

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–10:50 B2.52
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci přednáškového cyklu bude student znát periodizaci dějin Vietnamu a orientovat se v dějinách Vietnamu do 19. století v kontextu politického a kulturního vývoje jihovýchodní Asie a vztahů mezi Vietnamem a Čínou. Kurz Dějiny Vietnamu 1 - prekoloniální období je základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky. Kurz mohou navštěvovat i studenti jiných studijních programů, kterým je určen jen závěrečný test s mírnějším hodnocením.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového cyklu bude student:
- znát periodizaci dějin Vietnamu
- orientovat se v politických dějinách Vietnamu do konce 15. století
- znát vývoj v jižní části dnešního vietnamského území (civilizace Čampa)
- přehledově znát dění v okolních souvisejících regionech (Čína, Kambodža, Laos, malajská a indonéská oblast
- popisovat vývoj vietnamské společnosti v daném období i z hlediska kulturního, náboženského a hospodářského vývoje
- rozlišovat mezi tradičním podáním historie a výsledky moderních výzkumů
- znát základní prameny k historii daného období
Osnova
 • 0. Úvod: historie a historiografie.
 • 1. Periodizace starších dějin Vietnamu. Prehistorie. Teorie původu současných etnických makroskupin, kultura Đông Sơn, království Au Lac.
 • 2.-3. Indianizace Indočíny. Vznik Čampy, Funanu a jejich starší vývoj v kontextu dalších hinduistických království jihovýchodní Asie.
 • 4. Ovládnutí severního Vietnamu čínskou dynastií Han. Nanyue. První rebelie proti okupantům. Severní Vietnam pod čínskou nadvládou. Významné čínsko-vietnamské vládnoucí rody.
 • 5. Rozvoj vietnamské kultury za dynastií Han a Tang. Buddhismus v severním Vietnamu.
 • 6. Osamostatnění severního Vietnamu. Dynastie Ly. Boje s Čamy.
 • 7. Vpády Mongolů (Severní Vietnam, Čampa, zbytek jihovýchodní Asie).
 • 8. Dynastie Tran. Hồ Quý Ly. Vliv konfucianismu na vietnamskou kulturu.
 • 9. Mladší dějiny Čampy.
 • 10. Mingská nadvláda. Pronikání evropského vlivu.
 • 11. Povstání Tay Son a dynastie Nguyen do vzniku Francouzské Indočíny.
Literatura
  povinná literatura
 • HLAVATÁ, Lucie. Dějiny Vietnamu. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 357 s. ISBN 9788071069652.
  doporučená literatura
 • NGUYEN, Khac Vien. Vietnam. A Long History. Hanoi: The Gioi Publishers, 1993.
 • MÜLLEROVÁ, Petra. Vietnam. Praha: Libri, 2004.
 • Srba, Ondřej + Schwarz. Michal. 2016. Starší dějiny Vietnamu a Čampy. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 460. Brno: Masarykova univerzita.
 • MASPERO, Georges. Le royaume de Champa. Paris – Bruxelles: Les Éditions G. van Oest, 1928.
  neurčeno
 • Aung-Thwin, Michael Arthur + Hall, Kenneth R. 2011. New Perspectives on the History and Historiography of Southeast Asia. London – New York: Routledge.
 • TAYLOR, K. W. A history of the Vietnamese. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xv, 696. ISBN 9780521875868.
Výukové metody
Přednášky (podle počtu a složení posluchačů se čtením pramenů)
Metody hodnocení
Kmenoví studenti vietnamistiky: 1) tři průběžné písemné testy s nutností dosáhnout úrovně nejméně 50 % správných odpovědí pro připuštění k závěrečné zkoušce + 2) závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 75 % správných odpovědí. Studenti ostatních programů: povinná jen závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 50 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/Vs1