Vu2 Dějiny vietnamistiky

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.
Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář vietnamských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–10:50 M21, Út 11:00–11:50 M21
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou mít studenti přehled o oboru, budou se orientovat v dějinách světové a české vietnamistiky a budou schopni porozumět základním reáliím nezbytným pro studium oboru (související historie a struktura veřejných institucí ve Vietnamu). Kurz Dějiny vietnamistiky je předmět profilujícího základu studijního programu Vietnamistika. Látka předmětu a znalosti v něm získané jsou také součástí státní závěrečné zkoušky. Kurz mohou navštěvovat i studenti jiných studijních programů, kterým je určen jen závěrečný test s mírnějším hodnocením.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- bude schopen popsat průběhu poznávání Vietnamu a okolí evropským kulturním okruhem, zvláště od 16. do 19. století;
- znát hlavní postavy římsko-katolických misií ve Vietnamu od 17. do 19. století, jejich hlavní díla a přínos pro poznávání Vietnamu v Evropě;
- bude znát počátky odborné západní vietnamistiky v době francouzské koloniální éry, bude schopen vyjmenovat hlavní osobnosti a bude mít povědomí o jejich stěžejních dílech;
- získá představu o hlavních čínských pramenech k dějinám a kultuře Vietnamu;
- bude se orientovat v dějinách světové vietnamistiky (moderní francouzské, ruské, německé, americké aj.), znát centra vietnamistického výzkumu ve světě;
- bude seznámen s českou vietnamistikou, jejími osobnostmi a díly;
- bude mít obecný přehled o náplni oboru.
Osnova
 • 1. Úvod. 2. Dějiny objevování Vietnamu. 3. Kolonizace Vietnamu. 4. Recepce Vietnamu v Číně a v Asii. 5. Recepce Vietnamu v Evropě. 6. První zprávy o vietnamštině v Evropě. 7. Vliv čínštiny a evropských jazyků na vietnamštinu. 8.-9. Významní vietnamisté a jejich hlavní odborná díla. 10. Centra vietnamských studií ve světě. 11. Česko-vietnamské vztahy a Vietnamci v ČR.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999.
  neurčeno
 • Whitfield, Danny J. 1976. Historical and Cultural Dictionary of Vietnam. Metuchen: The Scarecrow Press.
 • Brouček, Stanislav. 2016. The Visible and invisible Vietnamese in the Czech Republic. Prague: Institute of Ethnology CAS.
 • VASILJEV, Ivo. Za dědictvím starých Vietů. Imigrace, adaptace, majorita. Edice článků, studií, materiálů a diskuse k problematice novodobé imigrace do ČR. Ed. Stanislav Brouček. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 1999.
 • Nguyễn Như Ý (gen. ed.). 1994. Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga. Bibliography of Vietnamese Linguistics: Vietnamese, English, French, Russian. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa.
 • HLAVATÁ, L., IČO, J., KARLOVÁ, P., STRAŠÁKOVÁ, M. Dějiny Vietnamu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
 • NGUYỄN, Văn Huyên. The Civilization of Vietnam. Hà nội: Thế Giới Publishers, 2013.
 • HUARD, Pierre - DURAND, Maurice. Connaissance du Viêt-Nam. Paris & Hanoi: Imprimerie Nationale & Ecole française d'Extrême-Orient, 1954.
 • SLAVICKÁ, Binh. Praktická fonetika vietnamštiny. Praha: Karolinum, 2008.
Výukové metody
Přednášky, prezentace a vzájemná diskuse o přečtené literatuře (stěžejních dílech reprezentujících dějiny vietnamistiky a poznávání Vietnamu)
Metody hodnocení
Kmenoví studenti vietnamistiky: 1) tři průběžné písemné testy s nutností dosáhnout úrovně nejméně 50% správných odpovědí pro připuštění k závěrečné zkoušce + 2) závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 75 % správných odpovědí. Studenti ostatních programů: povinná jen závěrečná písemná zkouška: úspěšné splnění kurzu vyžaduje alespoň 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/Vu2