LJMgrB14 Evropa v době velkého stěhování národů II

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
St 15:00–16:35 A32 stara
Předpoklady
Úspěšné ukončení kurzu "Evropa v době stěhování národů I".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má představit důležité historické proměny přechodného období mezi antikou a středověkem, soužití a vzájemné ovlivňování se mezi antikou, tzv. barbary a křesťanstvím.
Osnova
 • 1) Frankové a římské impérium 2) Christianizace |Franků. 3) Fungování franského státu, antické tradice v jeho dějinách. 4) Anglové a Sasové v římské Britannii. 5) Langobardi v Itálii a otázka kontinuity antického dědictví. 6)Kmenový svaz Alkamannů. 7 Polyteismus Germánů. 8) Christianizace Germánů od Bavorska po Grónsko. 9) Stát a právo barbarů. 10) Role barbarů ve zničení říše západořímské. 11) Barbaři jako dědicové antiky.
Literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • Edda [1474]. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Obdiv a kritika barbarů v antických pramenech. SPFFBU G 39, Sociální studia 2, Brno, 1997, roč. 1997, G 39, s. 61-85. ISSN 1211-6815. info
 • Edda : bohatýrské písně. Translated by Emil Walter. Praha: Evropský literární klub, 1942. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných barbarů pozdně antického období a části raného středověku. In Evropa mezi vědou a vírou, hledání nové konfigurace. Brno: Vysoké učení technické v Brmě, 2001. s. 9-17, 9 s. ISBN 80-214-1865-6. info
 • SNORRI STURLUSON, 1178-1241. Edda ; Sága o Ynglinzích : Eddica minora (Unif.) : Sága o Ynglinzích (Přít.). Translated by Helena Kadečková. Praha: Odeon, 1988. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • Cambridge medieval classics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. info
 • BURIAN, Jan. Zánik antiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 114 s. : i. info
 • JAMES, Edward. Frankové. Translated by Miroslav Košťál. Praha: Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. info
 • THOMPSON, E. A. Hunové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 343 s. ISBN 80-7106-203-0. info
 • VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. 255 s. ISBN 80-85983-91-5. info
 • HEATHER, Peter. Gótové. Translated by Lubomír Košnar - Jiří Ohlídal - Petr Prokeš. Praha: Lidové noviny, 2002. 408 s. ISBN 80-7106-199-9. info
 • SCHLETTE, Friedrich. Germáni : mezi Thorsbergem a Ravennou : kulturní dějiny Germánů do konce doby stěhování národů [1-5330]. Praha: Orbis, 1977. info
 • DIESNER, Hans-Joachim. The great migration. Leipzig: Edition Leipzig, 1978. 255 s. : f. info
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Translated by Alena Jindrová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1999. 472 s. ISBN 8072570099. info
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. [Brno]: BB art, 1997. xii, 208 s. ISBN 80-86070-32-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Audofleda, Theoderich der Grosse und Chlodwig. SPFFBU N 1, Brno: MU Brno, 1996, roč. 1996, N1, s. 87-103. ISSN 1211-6335. info
Metody hodnocení
Kolokvium z látky obou semestrů.
Informace učitele
Pestrý výběr z literatury se nalézá v knize Jarmily Bednaříkové: Stěhování národů. Vyšehrad: Praha 2003 (II. vyd. 2004). Materiály k samostatnému studiu nabízí roovněž náš e-learningový systém. (Pod hlavičkou: "Evropa v době tzv. velkého stěhování národů".
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 12:24, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému