VH_15c Collegium musicum - orchestr

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Mazánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Taranzová
Rozvrh
Po 17:30–20:45 C33
Předpoklady
Hráč by měl mít základy hry na nástroj v ZUŠ nebo u soukromého učitele. Přijímáni jsou všichni bez konkurzu po domluvě s vedoucím orchestru (orchestr.muni@gmail.com)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Nacvik repertoáru zakončený koncertem nebo nahrávkou.
Výukové metody
Praktická hra na hudební nástroj.
Metody hodnocení
Skupinový projekt - nacvičení repertoáru a jeho následná interpretace.
Informace učitele
http://www.orchestr.muni.cz
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Studenti si mají možnost kromě interpretace klasických děl formou koncertů, také vyzkoušet interpretaci scénické hudby v divadle, v nahrávacím studiu atp. Součástí kurzu jsou koncerty, minimálně jeden každý semestr.
Kurs je určen všem studentům Masarykovy univerzity nebo JAMU. Členem orchestru se může stát každý, kdo má za sebou alespoň základy hry na nástroj v ZUŠ nebo u soukromého učitele. Podmínkou pro přijetí do orchestru je aktuální volné místo pro daný hudební nástroj. Konkurz probíhá pouze formou rozhovoru s vedoucím orchestru. Repertoár je pečlivě vybírán tak, aby byl všem hráčům přístupný, zahrnuje díla od období baroka po současnost. Filozofií a cílem orchestru je provádět méně populární díla a takové skladby, které se buď vůbec nehrají, nebo jen ojediněle.
Podmínkou pro získání kreditů a udržení se v členství orchestru je 100% docházka – Collegium musicum má statut semináře! Omluveny jsou jen zdravotní důvody nebo důvody spojené se studiem na MU. Omluvenka musí být přádně zaznamenána v ISu.
Symfonický orchestr má v průběhu akademického roku až čtyři veřejné koncerty.
Do orchestru se mohou přihlásit hráči na hudební nástroje, pro které jsou vypsány volná místa. Pro aktuílní volná místa kontaktujte vedoucího orchestru: orchestr.muni@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.