VIKBB15 Účast na konferencích

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní předmětu je účast na odborné akci a vytvoření a nabídnutí ke zveřejnění zprávy o ní. Bližší informace jsou dostupné na http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Kisk:%C3%9A%C4%8Dast_na_konferenc%C3%ADch. Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí studenta v konfrontaci s odborným akademickým prostředím a praxí.
Osnova
 • Účast či vystoupení na vybrané oborové konferenci v ČR i v zahraničí. Vybrané konference v ČR:
 • INFORUM
 • CASLIN
 • Knihovny současnosti
 • Problematika historických a vzácných knižních fondům Čech, Moravy a Slezka
 • Knihovna a architektura
 • IVIG
 • Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život
 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
 • ISSS(Internet ve statní správě a samosprávě)
 • Svět informačních systémů
 • DATAKON ...
 • Je možne si vybrat i jakoukoli jinou odbornou oborovou konferenci, ale je třeba tento výběr předem konzultovat.
Literatura
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 stran. ISBN 8024608715. info
 • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, zpráva z konference
Metody hodnocení
zpráva z konference
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Kisk:%C3%9A%C4%8Dast_na_konferenc%C3%ADch
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.