FAV111 Programové strategie televize veřejné služby

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Müllerová (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 15:50–19:05 C34, So 9. 3. 9:10–12:25 C34, Pá 22. 3. 15:50–19:05 C34, So 23. 3. 9:10–12:25 C34, Pá 5. 4. 15:50–19:05 C34, So 6. 4. 9:10–12:25 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz zaměřený na strategii programu a programové trendy televize veřejné služby.
Cíl kurzu: studenti budou umět porozumět specifickým programovým strategiím a trendům televize veřejné služby.
Osnova
 • Kurz bude věnován těmto okruhům:
 • 1) Vymezení pojmů z oblasti televizního programu, zásady programové skladby a plánování.
 • 2) Tvorba vysílacího schématu, jeho jednotlivých blokůa vysílacích oken.
 • 3) Kategorizace pořadů, představení základních televizních žánrůa formátůa jejich využití v programu.
 • 4) Vymezení cílových skupin, vysvětlení základních pojmů z oblasti diváckého výzkumu (divácké sondy, sledovanost, spokojenost).
 • 5) Charakteristiky a náplň plnoformátových i specializovaných televizních kanálů.
 • 6) Televizní programy na dalších platformách (web, mobilní aplikace, hybridní televize).
Literatura
  povinná literatura
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Translated by Helena Bendová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 9788073312466. info
 • NEGROPONTE, Nicholas. Being digital. Translated by Petr Koubský. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5. info
  doporučená literatura
 • Milan Šmíd in Louč http://www.louc.cz/
 • web České televize www.czech-tv.cz a Ročenky ČT
 • Glen Creeber:The Television Genre Book. British Film Institut .
 • BOURDIEU, Pierre. O televizi. Translated by Nora Obrtelová. V nakladatelství Doplněk 1. Brno: Doplněk, 2002. 104 stran. ISBN 8072391224. info
Výukové metody
Přednášky a projekce s ukázkami českých i zahraničních televizních programů.
Bloková výuka: Pá 8. 3. 15:50--19:05 C34, So 9. 3. 9:10--12:25 C34, Pá 22. 3. 15:50--19:05 C34, So 23. 3. 9:10--12:25 C34, Pá 5. 4. 15:50--19:05 C34, So 6. 4. 9:10--12:25 C34
Metody hodnocení
Písemný úkol: rozbor programového schématu jakéhokoliv českého i zahraničního televizních kanálů - jaké je žánrové složení, zaměření na cílovou skupinu, struktura programu, nejzajímavější pořady, určit zda jde o komerční program či program televize veřejné služby a proč (rozsah 3NS =5.400 znaků) Zaslat do 6. 5. 2013 na adresy
Alena.Mullerova@ceskatelevize.cz
marie.kacerovska@ceskatelevize.cz
Informace učitele
Mgr.Alena Müllerová nar. 27. 4. 1962 Chomutov
Pracoviště: Česká televize, Praha. Funkce: kreativní producentka - Tvůrčí producentská skupina vzdělávacích pořadů a nových formátů.
Vystudovala katedru dramaturgie a scenáristiky FAMU. Jako dramaturgyně a scenáristka se zabývala zprvu hlavně dokumentárním filmem (např. spolupráce s Helenou Třeštíkovou na sběrných projektech). Od roku 1998 pracuje v České televizi, kde řídila centrum dokumentární, publicistické a vzdělávací tvorby, podílela se na přípravě programového schématu a řady úspěšných televizních formátů a zabývala se programovou strategií přechodu na digitální vysílání. Dramaturgyně mnoha dokumentárních filmů (např. cyklus Film a Sociologie, první část natáčení Občan V.H., Zánik Československa v parlamentu). Spoluautorka námětu a scénáře dokumentu Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáte, televizní soutěže Bylo nebylo, televizního formátu Posezení s Janem Burianem, vzdělávacího cyklu o vědě pro děti Futuroskop, spoluautorka projektu 13. komnata. Jako vedoucí producentského centra připravila do vysílání řadu formátů a cyklů, např. Cestománie, 333, Filmopolis, Uvolněte se, prosím, Největší Čech, Manželské etudy po 20 letech, Sama doma, Game page, Zavináč, Alternativní kultura, Ztracená duše národa, Ptáčata, 16ti dílný hraný seriál Život je ples. Vedla velké projekty České televize k 10. a 20. výročí Listopadu 89, pořady ČT ke vstupu do EU i k výročí konce 2. světové války, projekt Osudové osmičky včetně několikahodinového živého přenosu na ČT1 Srpnová noc. Nyní je koordinátorkou projektu k 60. výročí tv vysílání, ke kterému připravuje např. několikahodinový projekt Teleautomat a dokumentární cyklus o televizních žánrech Když se řekne televize.
Věnuje se také literární a publicistické tvorbě: novela "Odporný svět" (Brno, Host, 2004), sborník úvah a rozhovorů "Albertov 16:00. Příběhy sametové revoluce" (Praha: Lidové noviny, 2009, s Vladimírem Hanzelem), publikovala v periodikách Přítomnost, Pražský deník, Host, Film a doba. Přednáší na FAMU. Je členkou PENklubu.
Mgr. Alena Müllerová (born 27th April 1962 in Chomutov), Creative producer in Czech televison, Prague.
Studied at the department of dramaturgy and screenwriting at FAMU. Worked as a script editor and screenwriter first mainly concerned with documentary cinema (e.g. cooperation with Helena Třeštíková on her time collecting projects). Works in Česká televize since 1998, where she was in charge of centre of documentary, journalistic and educational production, she cooperated on a preporation of programming scheme and many successfull television formats and she was engaged in programming strategy of a switch to digital broadcasting. Gives lectures at FAMU and is a member of PEN Club.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2016, jaro 2019.