PH2198 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PH_SoZ Souborná zkouška || PROGRAM ( N - PH ) || PROGRAM ( N - HS ) || PROGRAM ( N - SS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budu studenti vybaveni metodologickými postupy nezbytnými pro vypracování diplomové práce.
Osnova
 • Pravopis
 • Stylistika
 • Práce s kancelářskými programy
 • - zpracování textu
 • Typografie, formální úprava textu (struktura seminární práce)
 • Revize textu
 • - sledování změn
 • Zdroje informací
 • - časopisy
 • - encyklopedie
 • Citační normy
 • - bibliografie
 • - pravidla citování
 • - parafráze, plagiát
 • Psaní odborného textu
 • - interpretace a hodnocení argumentu
 • - struktura argumentační eseje
Literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
e-learning a individuální konzultace
Metody hodnocení
e-learningové testy a pravidelná účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=733
Podmínkou udělení zápočtu jsou konzultace se školitelem dle jeho pokynů a splnění e-learningových testů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Prerekvizita platí pouze pro 5leté magisterské studium. Vedou vyučující, kteří jsou vedoucí diplomových prací.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.