POIIA205a Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející), Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (zástupce)
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Váně (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Magisterská diplomová práce je odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce. Student by měl v práci prokázat schopnost analyzovat vybranou problematiku a aplikovat v rámci ní základní pojmy z vybraných lingvistických a literárních směrů a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.
Osnova
  • Diplomová práce v rozsahu 140 000 znaků na téma z portugalské lingvistiky nebo literatury bude odevzdána v portugalském jazyce do 30. dubna (pro státní závěrečnou zkoušku v jarním semestru), nebo 15. prosince (pro státní závěrečnou zkoušku v podzimním semestru).
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí na tvorbě vlastního textu. Formou pravidelné prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti a aplikovat je při tvorbě vlastního textu a při analýze studované problematiky.
Metody hodnocení
Odevzdání hotové diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.