EN

FF:DVQ014 Ibsen a Strindberg, křižovatky - Informace o předmětu

DVQ014 Ibsen a Strindberg - křižovatky

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 9:10–10:45 J21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DVQ014/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
DVQ014/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit se s dílem dvou dramatiků, jejichž divadelní hry výrazně ovlivnily podobu dramatu ve 20. století. Pokusíme se zařadit oba autory do širšího kontextu evropského dramatu. Budeme se věnovat také dílu některých současníků obou dramatiků. Budeme analyzovat sedm vybraných her a sledovat jejich inscenační tradici. Součástí kurzu budou práce studentů.
Osnova
 • Ibsen a Strindberg - křižovatky (jaro 2015), hodinová dotace 1, 1
 • Sylabus
 • 1/ 18. 2. organizace, kontext a doba chronologie evropského a českého divadla, kdy - kdo - kde
 • 2/ 25. 2. Norské drama před Ibsenem, I. současníci, Ibsen jako postava - život, spojení s divadlem, Ibsenovo dílo - proměny, inscenační tradice v Norsku
 • 3/ 4. 3. Peer Gynt (1867) – hra, verš (u Ibsena a u Strindberga), inscenační praxe, recepce
 • 4/ 11. 3. Domeček pro panenky (1879) – hra, inscenační praxe, recepce
 • 5/ 18. 3. Nora jde do světa – proměny
 • 6/ 25. 3. Švédské divadlo před Strindbergem, S. současníci, S. jako postava - život, spojení s divadlem, S. dílo proměny, inscenační tradice ve Švédsku
 • 7/ 1. 4. Slečna Julie (1888) – předmluva ke hře, hra, inscenační praxe, recepce
 • 8/ 8. 4. Hedda Gablerová(1890) - hra, inscenační praxe, recepce
 • 9/ 15. 4. Erik XIV (1899) – program historických her (srovnání s Ibsenem)
 • 10/ 22. 4. Přednáška Ivo de Figueireda - norštináři, večer: Uvedení knihy Henrik Ibsen. Člověk a maska, Buranteatr - ostatní
 • 11/ 29. 4. Stavitel Solness - hra, inscenační praxe, recepce
 • 12/ 6. 5. Hra snů (1901 – 1902) – hra, inscenace Strindbergových her v Brně, sezóna 1919/20, Reduta, Jiří Mahen
 • 13/ 3. 5. Odkaz I. a S., závěr
 • Divadlení představení doporučená k návštěvě:
 • Městské divadlo Kladno: Přízraky (14. 3.)
 • Divadlo Aréna, Ostrava: Přízraky
 • Městská divadla pražská, Praha: Tanec smrti (4. 3., 31. 3.)
 • Národní divadlo Brno: Nora (12. 3.)
 • Doporučené rozhlasové pořady:
 • Henrik Ibsen na rozhlasovém jevišti, Čro Vltava http://www.rozhlas.cz/vltava/severskyrok/_zprava/henrik-ibsen-na-rozhlasovem-jevisti--989868
 • František Fröhlich o Henriku Ibsenovi v rámci Severského roku Čro Vltava
 • Tanec života a smrti Augusta Strindberga, Čro Vltava http://www.rozhlas.cz/vltava/porady/_porad/100840
Literatura
  doporučená literatura
 • Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Karolína Stehlíková (ed.). 1. vyd. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006. 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. URL info
Výukové metody
Přednáška a seminární cvičení, diskuse nad zadanou literaturou.
Metody hodnocení
Způsob ukončení. Kolokvium: test nebo samostatná práce v podobě vytvoření wikipedického článku, zkouška: plus ústní pohovor
Témata prací:
Zpracování dílčích wikipedických článků k článkům Henrik Ibsen a August Strindberg, viz stránka kurzu na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurz:Masarykova_univerzita/Ibsen_a_Strindberg_-_křižovatky_%28LS_2014-2015%29
Základy práce s wikipedií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pr%C5%AFvodce
Informace učitele
Prameny:
Peer Gynt, Domeček pro panenky, Hedda Gablerová, Slečna Julie, Stavitel Solness, Erik XIV, Hra snů In: Henrik Ibsen: Hry I a II (Divadlení ústav, 2006), August Strindberg: Hry I a II (Divadelní ústav 2000, 2004)
Literatura povinná: Pensum (viz materiály k předmětu)
Literatura doporučená:
Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny a Divadelní ústav, Praha 1999.
Beyer, E.: Henrik Ibsen, J. W. Cappelens Forlag a.s, Oslo 1978.
Berg, T.: Henrik Ibsen's dramatic vision. In[online], c.2006. Dostupné z: < http://www.ibsen.net/index.gan?id=1927&subid=0 >
Čechová, M.: Velcí severští dramatikové Bjoernson, Ibsen a Strindberg a jejich přijetí v české kritice (1870-1913), Disertační práce, místo a rok vydání neuvedeno.
Ekman, H-G.:Strindbergova postinfernální dramatická tvorba. In: Strindberg, August: Hry II, Divadelní ústav 2004.
Figueiredo, Ivo de: Henrik Ibsen. Člověk a maska, Karolinum, Praha 2015.
Gustafson, A.: Dějiny švédské literatury, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998.
Haakonsen, D.: Henrik Ibsen, H. Aschehoug & Co., Oslo 1981.
Holmqvist, I.: Strindberg & Co.: tredje samlingen artiklar om svensk litteratur, Svenska Institutet, Stockholm 1983.
Hořínek, Z.: Ibsenovská dramatická forma. In. Cesty moderního dramatu, Nakladatelství studia Ypsilon, 1995.
Hořínek, Z.: Strindberg znova přečtený. In. Cesty moderního dramatu, Nakladatelství studia Ypsilon, 1995.
Humpál, M. a kol.: Moderní skandinávské literatury, Carolinum, Praha 2006.
Kejzlar, R.: Dějiny norské literatury 1814-1914, Academia, Praha 1967.
Kejzlar, R.: Úvod. In: Ibsen, Henrik: Hry III, SNKHLU, Praha 1958.
Kraus, A.: Björnson a Ibsen, J. Otto, Praha rok neuveden.
Marker, F. J. – Marker, L. L. A history of Scandinavian Theatre. Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Ollén, G.: Strindberg dramatik. In: Strindberg, August: Hry I, Divadelní ústav 2000.
Ollén, G.: Strindbergs dramatik, Sveriges Radios Förlag, Stockholm 1982.
Pallas, G.: Henrik Ibsen, Bohumil Janda, Praha 1927.
Pallas, G.: Hvězdy severu, J. Chvojka, Havlíčkův Brod 1948.
Pašteka, J.: Henrik Ibsen (Život - dielo - význam). In: Ibsen, Henrik: Hry II, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatury, Bratislava 1958.
Paulson, A.: The Strindberg Reader: A Selection of Writings of August Strindberg, Phaedra, New York 1968.
Pavis, P.: Dictionary of the Theatre, University of Toronto Press, Toronto 1998.
SAD 5/93 - Hořínek, Černý, Hrůza.
Stehlíková, K. (ed.): Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií, Elg, Soběslav 2006.
Strindberg, A.: Předmluva ke slečně Julii. In: Strindberg, August: Hry I, Divadelní ústav 2000.
Styan, J. L.: Prvky dramatu, Orbis, Praha 1964.
Szondi, P.: Teoria modernej drámy, Tatran, Bratislava 1969.
Ystad, Vigdis: Henrik Ibsen – novátor i dítě své doby. In: Ibsen, Henrik: Hry II, Divadelní ústav, Praha 2006.

Internetové servery:

http://www.hf.uio.no/ibsensenteret/index_eng.html
http://www.extrapris.com/astrindberg.html
http://www.strindbergsmuseet.se/index_eng.html
http://ibsen.nb.no/
Wikipedia
http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2018.