VIKBA06 Informační věda 2

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:10–15:45 zruseno C21
Předpoklady
VIKBA01 Informační věda 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Motivačně zaměřený propedeutický předmět přímo navazující na předmět VIKBA01 Informační věda 1 a tvořící s ním jeden celek. Objasňuje podstatu, smysl, základy, terminologii, dosavadní vývoj, aktuální stav a další možný vývoj vědního a studijního oboru informační věda, který tvoří teoretické jádro akreditovaného studijního oboru 7201 Informační studia a knihovnictví.
Osnova
 • 1. Informační věda
 • 2. Informační etika
 • 3. Informační společnost: digitální ekonomie, informační průmysl průmysl, masová kolaborace
 • 4. Informační politika: digitální propast, e-incluse, e-participace
 • 5. Informační architektura
 • 6. Informační chování
 • 7. Informační vyhledávání a teorie relevance
 • 8. Na uživatele a služby orientovaný design: interakce, kolaborace, přístupnost, kredibilita, použitelnost, užitečnost a afordance
 • 9. Organizace a management znalostí
 • 10. Vědecká komunikace
 • 11. Kvantitativní a kvalitativní metody informační vědy
 • 12. Informační profese a příležitosti ke kariérnímu růstu
Literatura
 • RUBIN, E. Richard. Foundations of library and information science. New York : Neal-Schuman, 2004. 581 s. ISBN: 1-55570-518-9
 • World guide to library, archive and information science education. Edited by Axel Schniederjürgen. 3. new and completely rev. E. München: K.G. Saur, 2007. 560 s. ISBN 9783598220357. info
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 233 stran. ISBN 802461037X. info
 • VICKERY, B. C. a A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
 • The quest for a unified theory of information : proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Edited by Klaus Haefner - Wolfgang Hofkirchner. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. xxxiii, 59. ISBN 905700531X. info
 • SHANNON, Claude Elwood a Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Edited by Richard E. Blahut - Bruce Hajek. Urbana: University of Illinois Press, 1998. ix, 125. ISBN 0252725484. info
 • NEIL, Samuel D. Dilemmas in the study of information : exploring the boundaries of information science. 1st pub. New York: Greenwood Press, 1992. xv, 184. ISBN 0313277346. info
 • Key papers in information science. Edited by Belver C. Griffith. White Plains, N.Y.: Knowledge Industry Publications, 1980. viii, 439. ISBN 0313257779. info
 • ŽATKULIAK, Ján G. Základy informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. info
 • WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 216 s. info
Výukové metody
- přednášky
- čtení textů před každou přednáškou
- diskuze v hodinách
- práce s definicemi konceptů v TDKIV
- tvorba hesel ve wiki systému
- průzkum profesního uplatnění a kariérního růstu
Metody hodnocení
Kontrola studia:
- písemný test
- prezentace výsledků výzkumu možností profesního uplatnění
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.