VIKBA06 Informační věda 2

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Rozvrh
Pá 13:20–14:55 zruseno D51
Předpoklady
VIKBA01 Informační věda 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Motivačně zaměřený propedeutický předmět přímo navazující na předmět VIKBA01 Informační věda 1 a tvořící s ním jeden celek. Objasňuje podstatu, smysl, základy, terminologii, dosavadní vývoj, aktuální stav a další možný vývoj vědního a studijního oboru informační věda, který tvoří teoretické jádro akreditovaného studijního oboru 7201 Informační studia a knihovnictví.
Osnova
 • Sociální komunikace přímá a nepřímá.
 • Mimořečové a paralingvální prostředky v sociální komunikaci. Umění naslouchat.
 • Kvantitativní metody informační vědy.
 • Počítač jako sociální jev.
 • Virtuální realita.
 • Globalizace jak důsledek urychlení informačně komunikačních procesů ve společnosti.
 • Globální problémy společnosti.
 • Vize vzdělanostní společnosti. Informatizace společnosti a její důsledky.
 • Orwellismus jako varování před ohrožením demokracie.
 • Informační instituce a jejich sítě.
 • Internet jako nové informačně komunikační médium.
 • Předpoklady vzniku informační vědy (information science), její vznik a dosavadní vývoj.
 • Aktuální stav a problémy informační vědy.
 • Podstata a základní otázky lidského myšlení. Nové paradigma myšlení. Globální myšlení.
 • Knihovnicko-informační vzdělání a povolání. Úvahy o budoucnosti.
Literatura
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 233 stran. ISBN 802461037X. info
 • GORE, Al. Země na misce vah : ekologie a lidský duch. Edited by Jan Jařab. Vyd. 2. Praha: Argo, 2000. 374 s. ISBN 8072033107. info
 • SHANNON, Claude Elwood a Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Edited by Richard E. Blahut - Bruce Hajek. Urbana: University of Illinois Press, 1998. ix, 125. ISBN 0252725484. info
 • ŽATKULIAK, Ján G. Základy informatiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. info
 • WIENER, Norbert. Kybernetika a společnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 216 s. info
Metody hodnocení
Kontrola studia: zápočet za odevzdání úspěšné seminární práce a zkouška předmětů Informační věda 1 a Informační věda 2 jako součást postupové zkoušky po ukončení JS. Studenti dostanou k povinnému prostudování příslušné části připravovaného 2.vydání publikace CEJPEK,J. Informace, komunikace a myšlení s dalšími odkazy na literaturu a seznámí se s dílem McLUHAN,M. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: JOTA, 2000.415 s. ISBN 80-7217-128-3. Kromě toho jim budou přednášející doporučovat další literaturu v průběhu výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.