EN

FF:VIKMB46 Projektování IS - Informace o předmětu

VIKMB46 Teoretické základy projektování informačních systémů

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/60/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Bouda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Matula, PhD. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Martinek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 21. 2. 9:10–14:05 L11, So 14. 3. 9:10–14:05 L11, So 4. 4. 9:10–14:05 L11, So 16. 5. 9:10–14:05 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student:
- znát teoretické základy problematiky informačních systémů
- schopen prakticky analyzovat prostředí za účelem implementace informačního systému
- schopen evaluace implementovaných systémů
- schopen navrhnout vhodný informační systém
- schopen řídit proces implementace informačního systémů
Osnova
 • 1. Základní terminologie IS a databází
 • 2. Analýza a návrh IS
 • Metodiky, metody, techniky, prostředky pro boj se složitostí systému, analýza systému, životní cykly, myšlenkové procesy princip abstrakce a konkretizace, 3 stupně abstrakce, princip rozlišovacích úrovní, princip tří architektur, princip modelování.
 • 4. Strukturovaný a objektově orientovaný přístup (OOP)
 • Funkční struktura, Informační toky, Kontextový diagram, Datové struktury, ER-modely, Metody popisu chování, Vývojové diagramy, Stavové diagramy, Metoda sekvenčních funkčních grafů, Objektově orientované modelování, výhody a nevýhody OOP, Historie OOP – vznik UML, UML – skupiny artefaktů, vztahy, diagramy (Use case, sekvenční diagram, Diagram spolupráce, Diagram tříd, Stavový diagram, Diagram aktivit, Diagram nasazení).
 • 4. Přehled metod vývoje IS
 • Přehled strukturovaných metod, historický úvod ke strukturovanému přístupu, Přehled objektově orientovaných metod.
 • 5. CASE nástroje
 • Historie a vývoj CASE nástrojů, obecné vlastnosti CASE nástrojů, možnosti využití nástroje MS Visio 2013 a dalších nástrojů (včetně volně šiřitelných)
 • 6. Provádění analýzy a návrhy IS v podniku
 • Metody a přístupy k analýze systému, Hrubá analýza a návrh systému, Specifikace požadavků na systém, Katalog požadavků, detailní analýza a návrh systému, Prototypování, Prezentace analýzy a návrhu IS, Vyjednávání během vývoje IS, zákaznická customizace.
 • 7. Testování IS
 • Základní pojmy procesu testování, fáze procesu testování, Plán a návrh testů, Příprava, provádění a hodnocení testů, Zjištění vad a neshod v systému, Zátěžové testování systému, Akceptační testy, testovací CASE nástroje.
 • 8. Implementace IS do provozu
 • úvod a základní terminologie, etapizace procesu zavádění IS, Pracovní role v procesu zavádění IS do provozu
 • 9. Dokumentace k IS
 • Standardizace dokumentace k podnikovým IS, Požadavky na administrátorskou dokumentaci k podnikovému IS.
 • 10. Řízení projektů vývoje IS
 • Základní pojmy, Zdroje pro zpracování projektu, Životní cyklus projektu, Organizace řízení projektu, Plánování projektu, Dekompozice projektových činností, Rozhodovací analýza, Síťová analýza, Řízení rozsahu projektu, Plánování času a využití časových rezerv, Plánování finančních nákladů, Řízení rizik, Dokumentace řízení projektu, Závěr projektu.
 • 11) Systémová integrace
 • Podstata systémové integrace, Vývoj a úrovně systémové integrace, Systémový integrátor, Outsourcing provozu IS, Poskytování aplikačních služeb IS.
Literatura
  doporučená literatura
 • KAJZAR, D. – POLÁŠEK, I. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Opava: Ediční středisko FPF SU v Opavě, 2003. 219 s. ISBN 80-7248-214-9.
 • VLASÁK, R. – BULÍČKOVÁ, S. Základy projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 80-246-0727-1.
 • DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2006. 180 s. ISBN 80-86946-17-7.
 • KIMLIČKA, Š. Princípy informačných systémov. Bratislava: STU, 2006. 250 s.
 • SODOMKA, Petr. Informační systémy v podnikové praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 351 s. ISBN 80-251-1200-4. info
Výukové metody
Lekce a diskuse v hodinách
Metody hodnocení
Projekt
Informace učitele
Předmět je určen i pro kombinované studenty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.