ROMIJIB2XJ Přípravný jazykový seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Nahálková (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 G24
Předpoklady
ROMIJIB2XP Přípravný jazykový seminář III || MED31 Jazykový seminář IJ III
Určeno jen pro studenty, kteří absolvovali ROMIJIB2XP .
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: prohloubení italské gramatiky s důrazem na syntax; být schopen napsat krátkou esej nebo pohovořit na téma z italských reálií
Osnova
  • Srovnávání a porovnávání Rozkazovací způsob Konjunktiv přítomný, konjunktivy minulé Minulý čas Passato remoto Podmínkové souvětí Italská geografie a historie, opera, životní styl.
Literatura
    povinná literatura
  • MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano 2. 4a ed. Roma: Edilingua, 2009. 210 s.
    doporučená literatura
  • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice italštiny. 2. vyd. Praha: Academia, 1987. 373 s. info
Výukové metody
Seminář a doplňková cvičení Seminar and additional excercises
Metody hodnocení
Typ výuky a zkoušky: Zkouška – písemná a ústní část. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.